הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (חמישי) כי במהלך המחצית הראשונה של חודש אוגוסט, שיעור האבטלה בישראל עלה ל-5.3%, זאת לעומת 4.6% במחצית השנייה של חודש יולי. כאשר מסתכלים על המספרים, ישנם כ-222 אלף ישראלים תחת קטגוריית "בלתי מועסקים".

על פי הנתונים, בתחילת חודש אוגוסט עלה מספר המובטלים בישראל לכ-350 אלף בני אדם. מדובר בעלייה של 0.5%, כאשר במחצית השנייה של חודש יולי עמד המספר על כ-323 אלף.

מהנתונים עלה בנוסף כי בשבועיים הראשונים של אוגוסט היו למעלה מ-6.5 מיליון בני 15 ומעלה שיכלו להשתתף בכוח העבודה במשק, אך רק כ-4.2% מהם השתייכו בפועל לכוח העבודה, כאשר חלקם לא עבדו אלא תרו אחר משרה. לעומת זאת, 35.8% (כ-2.3 מיליון ישראלים) לא נכללו בכוח העבודה.

על פי הנתונים, כ-90 אלף ישראלים לא השתייכו לכוח העבודה בעקבות הפסקת עבודה בשל פיטורים או סגירת מקום עבודה מאז 2020. בשבוע בו נערך הסקר נעדרו מעבודתם עוד כ-445 אלף עובדים, שם כ-11% מהעובדים בישראל.

בנוסף, הלמ"ס פרסמה כי השכר הממוצע במשק שב לעלות בחודש יוני ועמד על 12,169 שקלים. התחום בו נרשם השכר הממוצע הגבוה ביותר היה "מידע ותקשורת", אשר הרוויחו בממוצע 24,223 שקלים בחודש יוני. לעומת זאת,  בענף "שירותי אירוח ואוכל", השכר הממוצע בחודש יוני היה 5,169 שקלים בלבד. נציין כי תחום ההייטק אינו נכלל בדו"ח הלמ"ס.