מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט בשיעור של 0.3%. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.3% וב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2020-אוגוסט 2021) עלה המדד ב-2.2%.

בלמ"ס מסרו עוד, כי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה באוגוסט בשיעור של 0.6% ומתחילת השנה הוא עלה ב-4.3%. עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו ביוני-יולי לעומת מאי-יוני, עולה כי מדד מחירי הדירות עלה ב-1.3% ובכך השלים עלייה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בירושלים נרשמו ביוני-יולי עליות מחירים ממוצעות של 3.5%, בתל אביב – 1.3%, במחוז דרום – 0.2% וחיפה – 0.1%. לעומת זאת, במחוז צפון נרשמה ירידה של כ-0.5%. בתוך כך, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה אתמול שהמשק צמח ברבעון השני של שנת 2021 בשיעור חד של 16.6% לעומת הרבעון הראשון.

הלמ"ס פרסם את האומדן השני של התמ"ג לרבעון השני, וציין כי נרשמה עלייה של 14.1% בתמ"ג ללא מיסים נטו על הייבוא, עלייה של 22% בתמ"ג העסקי, זינוק חד של 39.2% בהוצאה לצריכה פרטית ועליות של 13.2% בהשקעות בנכסים קבועים ו-3.6% בהוצאה לצריכה ציבורית.

עוד עולה מסיכום האומדן השני, כי נרשמה עליות חדות של 19.8% בייצוא הסחורות והשירותים ו-17.6% בייבוא הסחורות והשירותים. בלמ"ס ציינו, כי העלייה החדה של הרבעון השני באה בעקבות הסרת רוב המוגבלות שהוטלו בשל משבר הקורונה.

גם ההוצאות של הישראלים בכרטיסי אשראי ממשיכים לעלות. ההוצאה היומית של הישראלים בכרטיסי אשראי בחודש אוגוסט עמדה על סכום של 1.191 מיליארד שקל – עלייה של 1.6% לעומת יולי. כך עולה מנתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים), המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי.

בשב"א ציינו עוד, כי באוגוסט זינקה ההוצאה של הישראלים בכרטיסי אשראי בשיעור של 15.16% לעומת החודש המקביל אשתקד. בחישוב של ההוצאה היומית בכרטיסי אשראי, החודש שעבר שבר את שיא ההוצאה היומי שנרשם בחודש הקודם, כאשר ההוצאות היומיות של הישראלים בכרטיסי אשראי עלו בכ-20 מיליון שקל ועמדו על ממוצע יומי של 1.191 מיליארד שקל.