נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הוזעק ברגע האחרון לישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, של הכנסת, שתתכנס היום לדיון בנושא חוק הרגולציה. פרופ' ירון הוזמן על ידי יו"ר הוועדה ח"כ גלעד קריב, בתקווה כי הוא יסייע לו במיתון סעיפים במתווה הפחתת הרגולציה.

כזכור, ועדת החוקה דנה בסוגיית פרק הרגולציה בחוק ההסדרים, הקובע הקמת רשות חדשה שתפקידה יהיה לרכז ולייעץ בנושא אסדרה. את הפיקוח המיניסטריאלי על הפעילות אמור להוביל ח"כ אביר קארה. אלא שהקמת הרשות מעוררת התנגדות, בעיקר בקרב האגף השמאלי של הקואליציה, בראשות מפלגת העבודה ומרצ. מדובר בסעיפים השונים המוכנסים לחוק במסגרת מה שמכונה RIA שכולל מתווה להפחתת הרגולציה.

במפלגות אלה חוששים מכרסום בסמכויות משרדי השרים שבאחריותן (כמו הבריאות, התחבורה והמשרד לאיכות הסביבה), ומשחיקת מעמדם של רגולטורים האחראים מטעמם על הבקרה השוטפת של פעילות הגופים העסקיים. כך למשל, ח"כ מוסי רז תוקף את הפגיעה שעלולה להיווצר במשרד הבריאות, שבראשו עומד מטעם מרצ שר הבריאות ניצן הורוביץ. הרשות גם מעוררת התנגדות מצד הרגולטורים הפיננסיים, ובהם הפיקוח על הבנקים ורשות ני"ע.

למרות ההתנגדות, נראה כי לנוכח המחויבות הקואליציונית החוק בסופו של דבר יעבור, אם כי סעיפים שונים בו ישונו.