הנהלת קרן הפנסיה עמיתים, בראשות המנכ"ל החדש אפי סנדרוב, יזמה בימים אלה במפתיע פנייה למשרדיהם של רואי החשבון הגדולים, כך נודע ל"מעריב". היא הציעה להם להתמודד על תיק ראיית החשבון של חברת הניהול "עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות".

כמשרד רואי החשבון הנוכחי משמש ברייטמן־אלמגור, שגם לו יותר להתמודד על תיק הביקורת. עמיתים היא גוף ציבורי המפוקח על ידי האוצר ומנהלת לעמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות מערך השקעות של 470 מיליארד שקל.

לצד התמורה הכספית, קבלת תיק הביקורת של עמיתים נחשבת לעניין יוקרתי במקצוע. אלא שלמרבה ההפתעה, הנהלת עמיתים לא פרסמה מכרז פומבי, אלא בחרה כאמור לפנות בשקט למספר מצומצם של משרדים הנמנים עם הגדולים שבהם.

המדובר במשרד סומך חייקין (KPMG), ארנסט אנד יאנג (E&Y), קסלמן וקסלמן (PWC), ברייטמן אלמגור (דלויט טוש) וגם משרד פאהן קנה BDO, שאינו נמנה עם ארבעת הגדולים. בענף ראיית החשבון תמהו כיצד גוף ניהול ציבורי לא יוצא במכרז פומבי, מדיר קבוצה שלמה של משרדים ומתעלם מהם.

בענף קיימים גם משרדים בינוניים הנמנים עם העשירייה הראשונה שכבר מבקרים חברות ציבוריות, ואלה לא נלקחו בחשבון.

מחברת עמיתים נמסר בתגובה: "דוחות כספיים של קרנות פנסיה ותיקות הם דוחות מורכבים וייחודיים, הדורשים ניסיון והבנה בביקורת ספציפית זו. המדובר הן בביקורת אקטוארית המחייבת שימוש באקטוארים המתמחים בקרנות פנסיה, הן בביקורת השקעות והן בביקורת מערכות מידע. עמיתים יצאה בפניה לקבלת הצעות לשירותי ביקורת. הפניה נשלחה למשרדים אשר למיטב ידיעתנו אוחזים בידע ובניסיון ארוך שנים בענף, המאפשר להם להתמודד בהליך".