התערבותו של ח"כ חיים כץ (הליכוד), ששימש בעבר כשר העבודה והרווחה, בהסכמת שר האוצר אביגדור ליברמן, מנעה קיצוץ אפשרי בזכויות קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. 

ההתערבות נעשתה בעקבות חשיפת "מעריב" בשבוע שעבר, שלפיה העלאת גיל הפרישה לנשים תצמצם אך לא תמנע לחלוטין את הקיצוץ. החשב הכללי באוצר יהלי רוטנברג שיגר בסוף השבוע מכתב למנהל המיוחד של קרנות "עמיתים" אפי סנדרוב, ובו הוא מתחייב לכסות את הגירעונות שיישארו, אם בכלל, לאחר העלאת גיל הפרישה לפנסיה לנשים. 

במכתב, שהעתק ממנו הגיע ל"מעריב", נכתב: "העלאת גיל הפרישה לנשים אושרה לקראת קריאה שנייה ושלישית. לנוכח הפער שייוותר בהתחייבויות לאחר חקיקת החוק, אני מודיע על דעת הממונה על התקציבים כי המדינה תעביר את סך הסיוע הממשלתי השנתי. הסיוע יועבר לפי לוח תזרים המזומנים שנקבע במכתב של שר האוצר מיום 24 בדצמבר 2017, בהתאם לסמכותו בשנים 2022 עד 2035, לאחר יום 30 בספטמבר של כל שנה".
 
החשב הכללי מבקש לקבל עד ל־30 ביוני 2022 העתק ממאזנן האקטוארי המעודכן של כל הקרנות הוותיקות שבהסדר ל־31 בדצמבר 2021, כפי שהועבר לבחינת הממונה על שוק ההון באוצר - ובכלל זה הצגת המצב האקטוארי לפני הכללת השפעת כרית הביטחון. 

מכתב ההתחייבות מייתר כאמור את הקיצוץ בזכויות גמלאי הקרנות הוותיקות, הנאמד בעשרות שקלים לחודש. בזכות התערבותו של כץ נקבע חד־משמעית שכל פער שייווצר בעתיד יכוסה על ידי האוצר.