חברת מפעלי נייר חדרה שבשליטת קרן ההשקעות פימי זימנה אסיפה כללית של בעלי המניות לאישור מהלך חריג של החלפת משרד רואי החשבון של החברה. הכוונה היא להמליץ על החלפת משרד דלויט־טוש־ברייטמן־אלמגור במשרד E&Y קוסט פורר את גבאי.

משרד דלויט שימש כרואה החשבון של מפעלי נייר חדרה ב־14 השנים האחרונות. החלפת משרד ועוד שכזה, הנמנה עם ארבעת המשרדים הגדולים בישראל, אינה מהלך שגרתי וזאת הסיבה שיש צורך באישור בעלי המניות. המהלך החריג מעורר סימני שאלה. כך למשל יצחק תשובה החליט לפני חצי שנה להחליף את משרד E&Y ולמנות במקומו את דלויט־טוש (המשרד הנוכחי של נייר חדרה) לאחר שזה סירב להסיר את הערת אזהרת עסק חי בקבוצת דלק.

בדיוק על הרקע הזה מסבירים בנייר חדרה שההחלפה "נעשתה בתיאום עם המשרד ואינה כרוכה בנסיבות מיוחדות. לאחר תקופה ממושכת ראוי וסביר להחליף את רואי החשבון מטעמי רענון ולשם נאותות תהליך הביקורת".

עוד הודגש כי "לא היו מחלוקות מקצועיות שלא באו על פתרונן או ממצאי ביקורת בעייתיים או חריגים. נציגי משרד רואי החשבון הוזמנו כדי להביע את עמדתם".

ההחלטה לבחור במשרד E&Y מוסברת בעובדה שמדובר באחד משלושת המשרדים הגדולים בישראל ובניסיונו הרב, כאשר הוא משמש כרואה חשבון של חברות תעשייתיות ובורסאיות רבות. אלא שזאת אינה ההחלטה החשבונאית היחידה בנייר חדרה.

אתמול נמסר על החלפתו של חשב הקבוצה שמעון בן ברוך ועל מינויו של נתנאל גרמפל. המניע להחלפה זו לא הוסבר. נייר חדרה מנוהלת על ידי גדי קוניא ובתפקיד יו"ר הדירקטוריון משמש ישי דוידי, מייסד קרן פימי (בעלת השליטה), שהוביל את מהלך ההחלפה של רואי החשבון.

אתמול פורסמו הדוחות הכספיים לרבעון השלישי. הרווח הסתכם ב־19 מיליון שקל, בהשוואה לרווח סמלי של מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי, לפני הכנסות אחרות, זינק פי שלושה ל־34 מיליון שקל.

קוניא אמר: "ביצענו תוכנית השקעות של 60 מיליון שקל, חילקנו דיווידנד של 30 מיליון שקל ונחלק בקרוב 20 מיליון שקל נוספים. התוצאות משקפות את הגידול במכירות, המשך ההתייעלות והביקוש למוצרי אריזה מקרטון המאפיין גם את פתיחת הרבעון הרביעי".