התעשיינים מציעים להקפיא חלק מהפרשות המעסיקים כמהלך סיוע במשבר הדולר. ההצעה עלתה בישיבת חירום של התעשיינים שהתקיימה בשבוע שעבר. הפרשות המעסיקים לביטוח הלאומי נקבעות לפי גובה השכר.

כיום הפרשות המעסיק לביטוח הלאומי עומדות על 7.2% מהשכר. לנוכח הגידול בשכר ההצעה היא להפחית לתקופה של שנה את גובה ההפרשות ולהעמידן על 3% מהשכר בלבד. המטרה היא לשפר את רווחיות התעשייה.

לנוכח משבר הדולר אומר נשיא התאחדות התעשיינים ד"ר רון תומר: "כיוון שאין עובדים השכר עולה, ואני כתעשיין לא יכול לעצור זאת. אבל המדינה גובה על סמך השכר את תשלומי הביטוח הלאומי. הצענו להוריד לפרק זמן של שנה את ההפרשות. בזכות הגידול בהכנסות המדינה והירידה בגירעון, גם הביטוח הלאומי יכול לסייע כדי לתמוך ביצואנים".

הצעה נוספת העומדת על הפרק, שנועדה להגדיל את הפריון, היא הגדלת תקציבים ליצואנים באמצעות מכון היצוא. מהלך אחר, הנוגע לסיוע במיתון התנודות בשער הדולר, הוא מגעים עם הגופים המוסדיים המבצעים עסקות גידור.

תומר: "אנחנו בודקים מול הגופים המוסדיים כיצד אפשר לבצע עסקות גידור יעילות שלא ישפיעו במישרין על שער החליפין. לדעתי ניתן לייצר כלים פיננסיים נוספים כדי לפתור את הבעיה".