חברת התעופה ישראייר דיווחה היום (רביעי) כי סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2021 ברווח גולמי של 2.3 מיליון דולר. הדו"ח הציג כי הכנסותה חברה הסתכמו בכ-40 מיליון דולר, המהווה ירידה חדה של 80 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת 2019, טרום פרוץ משבר הקורונה.

הדו"ח הראה כי החברה רשמה הפרשות חד פעמיות בהיקף של כארבעה מיליון בשני תחומים עיקריים: הוצאות ארגון מחדש והקטנת מצבת העובדים, בשל הפסקת החל"ת לענפי התעופה והתיירות בראשית הרבעון השלישי, והגדלת הפרשותיה לחובות מספקים, לאור המשבר. בנוסף, הדו"ח הציג כי ההפסד הנקי של ישראייר ברבעון השלישי הסתכם בכתשעה מיליון דולר, לעומת רווח של 11 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2019, והפסד של כ-3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ועדת הכלכלה בנושא סגירת נתב"ג בצל עליית התחלואה בקורונה. צילום: ערוץ כנסת

בישראייר ציינו, כי הגידול בהפסד הרבעוני, בהשוואה לתקופה המקביל אשתקד, נבע כאמור מהפרשות חד פעמיות ומגידול של כשני מיליון דולר בהוצאות התפעול. זאת בשל הגדלת מצבת כוח האדם לנוכח הפסקת החל"מ וההיערכות לעונת הקיץ שירדה לטימיון בשל התפרצות הגל הרביעי של הקורונה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה החברה הפסדים של כ-22 מיליון דולר, רובו מיוחס להוצאות פחת, מימון והפרשות חד פעמיות.

בישראייר מסרו עוד, כי מצבת כוח האדם הגיע לכ-320 עובדים, בהשוואה לכ-500 עובדים בתקופה המקבילה בשנת 2019. עוד ציינו בישראייר כי "החברה ממשיכה במגמת השיפור והצמיחה במדדים התפעוליים וזאת, על רקע העובדה, כי היא אימצה גישה שונה בהתמודדות עם משבר הקורונה, לפיה פעילות החברה לא פסקה מלכת והיא ממוקדת בחזרה מהירה לנתוני התפעול של שנת 2019.