השכר הממוצע לשכירים בישראל עלה בחודש ספטמבר לעומת השנה שעברה, כך עלה בנתונים שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

לפי הנתונים, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,667 ש"ח, עלייה של 2.9% לעומת ספטמבר 2020 (11,337 ש"ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,821 ש"ח, עלייה של 0.4% לעומת ספטמבר 2020 (10,777 ש"ח).

מספר משרות השכיר היה 3.622 מיליון, עלייה של 6.8% לעומת ספטמבר 2020 (3.390 מיליון). מספר משרות זה עדיין נמוך ממספר משרות השכיר בחודש פברואר 2020 (3.781 מיליון) לפני פרוץ מגפת הקורונה. 

בחודש ספטמבר 2021 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.341 מיליון משרות שכיר (64.6% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 12,582 ש"ח. 

עוד עלה בנתונים כי נרשמה עלייה גם בשכר הממוצע בתחום ההייטק. בחודש ספטמבר 2021 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 26,242 ש"ח, עלייה של 8.0% לעומת ספטמבר 2020 (24,304 ש"ח). 

בחודש ספטמבר 2021 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 349.5 אלף, עלייה של 7.2% לעומת חודש ספטמבר 2020 (325.9 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.6% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש אוגוסט 2021 (9.4%).