קבוצת פנינסולה (מבית מיטב דש) דיווחה היום (רביעי) כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקה בדרך של הרחבה של אגרות חוב שקליות. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-370  מיליון שקלים. תמורת ההנפקה תשמש את החברה להרחבת פעילותה העסקית.

המחיר ליחידה נקבע במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים על 1,013 שקל לכל 1,000 ע.נ. ויהווה את המחיר המינימאלי בהנפקה לציבור. המחיר משקף תשואה אפקטיבית של כ-1.16% למשקיעים המסווגים (כולל עמלת התחייבות מוקדמת). 

אגרות החוב מדורגות בדירוג A2.il, באופק יציב, על ידי מידרוג בע"מ ובדירוג Ail, באופק יציב, ע"י מעלות בע"מ והינה במח"מ של כ-1.23 שנים. קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בין השנים 2022-2024. את ההנפקה הובילו איפקס הנפקות ו-וליו בייס. בשבוע שעבר דיווחה החברה על כניסתה לענף מימון הנדל"ן היזמי וכי היא מכוונת לתיק אשראי של 2 מיליארד ש"ח ב-2022.

מיכה אבני, מייסד ומנכ"ל קבוצת פנינסולה מסר: "אני שמח להשלים בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי. פנינסולה הוכיחה פעם נוספת את יכולת הגיוס שלה ואני מודה למשקיעים על הבעת האמון. הגיוס הנוכחי מהווה צעד משמעותי ביישום אסטרטגיית הצמיחה עליה החליטה הנהלת החברה, תוך גיוון תחומי פעילות האשראי, מקורות המימון הארכת מח"מ האשראי המגויס ושמירה על מחיר אטרקטיבי המאפשר לנו להציע תנאים טובים ללקוחותינו. אנו ממשיכים לצמוח לעבר תיק אשראי של 2 מיליארד שקלים ולהפיכתה של פנינסולה לגוף האשראי החוץ בנקאי הגדול והמוביל בישראל".