הבום בענף הבנייה נמשך, ואת זה ניתן לראות מנתוני משרד האוצר שפורסמו אתמול. רכישת הדירות בנובמבר זינקה ב־62% בהשוואה לנובמבר 2020 והסתכמה בשיא של 18,200 דירות. כך עולה מנתוני הכלכלנית הראשית באוצר.ההסבר במידה רבה הוא הקדמת רכישות משקיעים טרם הכניסה לתוקף של העלאת מס הרכישה ב־28 בנובמבר. בהשוואה לאוקטובר מדובר בגידול של 27%.

בניכוי עסקאות מחיר למשתכן עמד מספר העסקאות בשוק החופשי על 17 אלף. בגלל העלאת מס הרכישה רכישות המשקיעים הגיעו בנובמבר לרמה חריגה של 6,700 דירות, גידול של כ־200% בהשוואה לנובמבר 2020. תל אביב מוסיפה להוביל את רכישות המשקיעים, ואחריה ירושלים, חיפה, באר שבע ובת ים.

מכירות הקבלנים בחודש נובמבר הסתכמו גם הן ב־6,700 דירות, ומדובר בתמורה כספית של 14.5 מיליארד שקל. זאת הרמה החודשית הגבוהה ביותר ב־20 השנים האחרונות. בהשוואה לנובמבר 2020 מדובר בגידול חד של 65%. דיווחי חברות בורסאיות כמו אזורים, שיכון ובינוי, דמרי ופרשקובסקי ששוגרו מתחילת 2022 מאוששים נתונים אלה.

רכישות דירה ראשונה הסתכמו ב־6,100, ובניכוי הרכישות במסגרת מחיר למשתכן הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ב־4,900 דירות. הגידול ברכישות אלה בולט במיוחד באזורי הפריפריה. רכישות משפרי הדיור הסתכמו ב־5,400 דירות.