מנכ"ל סלקום החדש דניאל ספיר יזכה לשכר בעלות של 4.4 מיליון שקל בשנה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, שתתכנס ב־28 בפברואר.


תנאי העסקתו של ספיר יורכבו משלושה רכיבים: משכורת של 110 אלף שקל לחודש, מענק שנתי בגובה של עשר משכורות, התלוי בעיקר בתוצאות העסקיות ברוטו של סלקום (המענק יכול להגיע ל־1.1 מיליון שקל לשנה), ותגמול הוני של 1.1 מיליון אופציות הניתנות להמרה למניות על פני חמש שנים. גובה התגמול ההוני הוא 1.33 מיליון שקל לשנה, ובסך הכל 6.65 מיליון שקל על פני כל התקופה. בסלקום מציינים כי התגמול ההוני של המנכ"ל הקודם אבי גבאי היה גבוה בהרבה והסתכם ב־12 מיליון שקל.


בשלוש השנים הקרובות ניתן יהיה להביא לסיום העסקתו כמנכ"ל החברה בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים. לאחר מכן יהיה צורך בהודעה מוקדמת של שישה חודשים.


ספיר, ששימש עד לפני עשור בתפקידים בכירים בסלקום, שימש בתפקידו האחרון כמנכ"ל תקשוב, בבעלות משפחת ליבנת. תנאי העסקתו בחברה זו היו נחותים במקצת, אבל לא בפערים משמעותיים. התנאים של ספיר נמוכים בהשוואה לממוצע השכר המקובל בענף הסלולר.
למרות זאת, נראה שספיר החליט ללכת על ניהול סלקום לאור האתגר המקצועי הרב, כמו גם לאור ההערכה שענף הסלולר נמצא לקראת המראה, ולכן התגמול ההוני יהיה גבוה משמעותית מעלות השכר השוטף.