דירקטוריון חברת החשמל מתנהל החל מאתמול בניגוד לחוק ניירות ערך. אתמול פרש אריק פורר מתפקידו כדח"צ (דירקטור מקרב הציבור), ובעקבות כך נותר הדירקטוריון בהרכב חסר. החוק מחייב שבדירקטוריון חברה בורסאית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים (דח"צים).

הדח"צ היחיד שנותר בחברה הוא ארביב שלמה, שנבחר כיו"ר זמני בכל ישיבה מחדש. עוד נודע כי השרים הממנים (שרת האנרגיה ושר האוצר) קיבלו את המלצת הדירקטוריון לחדש את מינויו של פורר לתקופת כהונה נוספת, ואולם למרות זאת, בוועדת גילאור למינויים בשירות הציבורי, שבראשות השופטת בלהה גילאור, פסלו את המינוי בטענה שדח"צ בחברה ממשלתית אינו יכול לכהן מעבר לשתי קדנציות. זאת גם עמדת רשות החברות הממשלתיות.

בוועדת גילאור לא התרגשו מהסכנה שפסילת המינוי תגרום לכך שחברת החשמל תתנהל מעתה בניגוד לחוק. העדר דח"צ בדירקטוריון חושף את החברה לתביעות ייצוגיות ולסנקציות אפשרויות מכיוון רשות ני"ע.

אין זו הצרה היחידה בחברת החשמל. מאז פרישת יפתח רון טל, יו"ר הדירקטוריון הקודם, נותרה חברת החשמל ללא יו"ר דירקטוריון קבוע. זאת ועוד: מינוי יו"ר חדש אינו נראה בטווח הנראה לעין, וזאת מכיוון שנבחרת הדירקטורים בחברות הממשלתיות עדיין לא גובשה, והמועד האחרון להרשמה הוא ה־30 לינואר.

יפתח רון טל, יו''ר הדירקטוריון הקודם בחברת החשמל (צילום: פלאש 90)יפתח רון טל, יו''ר הדירקטוריון הקודם בחברת החשמל (צילום: פלאש 90)


בעוד שבדירקטוריון החברה חסרים אנשי מקצוע, ההרכב כולל בעלי משרות אחרות לחלוטין. כך למשל מכהנים כדירקטורים בחברה מנכ"ל חברת קדישא אברהם מנלה, יו"ר דירקטוריון שופרסל יקי ודמני, ומנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מאיר שפיגלר.

חברת החשמל נצבת בפני אתגרים עסקיים לא פשוטים כמו קידום הרפורמה, כניסת הרכב החשמלי וכניסה לאנרגיות המתחדשות. בהעדר דירקטוריון מקצועי בהרכב מלא, החברה תתקשה לקבל החלטות.

מחברת החשמל נמסר בתגובה: "ההנהלה ממשיכה לעסוק בניהול ענייני החברה ומביאה לדיון בדירקטוריון כל נושא שנדרש. מדי ישיבת דירקטוריון ממונה חבר לעמוד בראש הדיון, והעבודה מתבצעת כנדרש".