סוכני ביטוח מענף ביטוח הבריאות מזהירים מעתיד הביטוחים הסיעודיים, וסבורים שהמשך הביטוחים במתכונתם הנוכחית עלול להעמיד בסכנה את עתיד המבוטחים. מכתב בנושא נשלח בשמה של נחמה גולדווסר, האחראית על תחום הבריאות בלשכת סוכני הביטוח, לנשיא הלשכה שלמה אייזיק.

עוד ב־2019 חברות הביטוח הפסיקו למכור ביטוחי סיעוד בגלל היעדר כדאיות כלכלית וכן מפני שמבטחי המשנה בחו"ל לא היו מוכנים לכסות את הביטוח ברמת הפרמיות הנמוכה.

בעקבות כך התערב המפקח על הביטוח ושינה את מתכונת הביטוחים. כך למשל חברת הפניקס חתמה על הסכם ביטוח עם מכבי שירותי בריאות. בהתאם להסכם שנחתם ל־5 שנים הקופה אחראית למימון 80% מתשלומי הסיעוד ו־20% האחוזים הנותרים יהיו באחריות חברות הביטוח.

הסכמים דומים נחתמו עם קופות חולים אחרות כדוגמת כללית, אלא שגולדווסר וגורמים אחרים סבורים שלאורך זמן קופות החולים הגרעוניות יתקשו לעמוד בנטל תשלומי הסיעוד – והעול ייפול על המבוטחים הצעירים.

לפי נתוני הלשכה, עד שנת 2035 יחיו בישראל 2.4 מיליון מבוגרים מעל גיל 70. 1.5 מיליון ישראלים מטפלים באופן אישי בבן משפחה מבוגר או חולה. 90% מבני המשפחה מדווחים על עומס כלכלי ורגשי, שנגרם להם עקב מצב רפואי של בן משפחה.

25% מאוכלוסיית בני 65 ומעלה עלולים להזדקק לשירותי סיעוד ולהפוך לנטל על משפחתם. 43% מהמבוגרים עלולים להגיע למצב של חוסר תפקוד זמני או קבוע, ו־70% מההורים המבוגרים מקבלים סיוע מילדיהם.

בלשכה מקווים שחברות הביטוח יחזרו למכור פוליסות סיעוד עם תמחור הוגן כך שלמבוטח יהיה שקט נפשי, ובבוא העת תהיה כתובת מוגדרת לתשלום הביטוח.