אין רגע דל במאבק לרכישת חברת נורסטאר, בעלת השליטה בקבוצת ניהול מרכזי המסחר גזית גלוב. אנשי העסקים ירון אדיב וכידן דהרי, בעלי השליטה בחברת תנופורט, הגישו אתמול הצעה לרכישת השליטה בחברת נורסטאר בבעלותו של חיים כצמן בשווי של 2.1 מיליארד שקל - הצעה הגבוהה יותר מזו של ישראל קנדה.

ההצעה אינה מותנית במחיקת נורסטאר מהרישום למסחר עקב פירעון סדרות אגרות החוב שלה הרשומות למסחר. יחד עם זאת, בדומה להצעת ישראל קנדה חלק מהתמורה בעסקה כוללת גם מרכיב של החלפת המניות של גזית גלוב.

עדיין לא ברור אם דירקטוריון נורסטאר יסכים לדון בהצעת תנופורט, משום שישראל קנדה בבעלותו של אסי טוכמאייר וברק רוזן התנתה את ניהול המשא ומתן בהסכם בלעדיות.

אדיב ודהרי מציעים תמריץ נוסף לבעלי מניותיה של נורסטאר. לפיהם, בעלי המניות שיקבלו את התמורה במזומן יהיו זכאים לתמורה נוספת (עבור החלק בתמורה ששולם במזומן) - קבלת 5% מעליית הערך של מניית גזית גלוב בשלוש השנים שלאחר השלמת העסקה.

מאבק השליטה על נורסטאר מוכיח כי מניות החברה שזינקו מתחילת השנה ב־70% לא שיקפו עד היום את הפוטנציאל הכלכלי. אתמול דווח על הגשת תביעה ייצוגית בסך 197 מיליון שקל נגד כצמן ודירקטורים בנורסטאר על מהלכים שבוצעו בחברה בניסיון למנוע את ההשתלטות עליה.