שר המשפטים גדעון סער יביא ביום ראשון הבא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה תיקון לחוק החברות שסוגר פרצות הנוגעות לחברות בורסאיות ללא בעל בית (גרעין שליטה). התיקון רלוונטי בין השאר למאבקי השליטה המתנהלים בימים אלה בחברות בורסאיות מסוג זה. הוא גם מביא לצמצום כוחם של מנהלים שכירים באותן חברות שבעלי המניות מחזיקים בהן עד 50%, אשר עד היום לא נחשבו לבעלי שליטה.

לפי ההצעה, בחברה ללא בעל מניות המחזיק יותר מ־25% ייקבעו כללים חדשים שנועדו להסדיר את התחום כמקובל בעולם, ולהתמודד עם סוגית "שלטון המנהלים". בעלי שליטה המנועים לפי חוק הריכוזיות להחזיק בשרשור יותר משלוש חברות בורסאיות עלולים בהתאם להגדרה החדשה להיקלע לבעיה.

בדברי ההסבר להצעה, שנוסחה על ידי המשנה ליועץ המשפטי מאיר לוין בתיאום עם רשות ני"ע, נכתב כי החל משנת 2010 קיימת עלייה במספר החברות ללא בעל בית מוגדר. חברות אלו מהוות כיום 15.6% מהחברות שנסחרות בבורסה, ושווי השוק שלהן מייצג 24.5% משווי השוק הכללי. לפי ההצעה, חברה ללא בעל שליטה תהיה כזו שאין בה בעל מניות המחזיק יותר מ־25% מהמניות.

יבוטלו החובה למנות שני דירקטורים חיצוניים בחברות ללא שליטה והחובה למנות רוב דירקטורים בלתי תלויים. הליך הצעת המועמדים מטעם הדירקטוריון יוסדר כך שייעשה על ידי ועדת מינויים שרוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים. האיסור לתגמל יו"ר דירקטוריון שהוא גם דירקטור בלתי תלוי (רלוונטי בעיקר לבנקאים ולחברות כמו בזק) יבוטל, ויתאפשר לשלם לו גמול שנתי נוסף. עוד מומלץ לאפשר למנות דירקטור בלתי תלוי מוביל שיכהן במקום שיו"ר הדירקטוריון מכהן גם כמנכ"ל.

עוד מומלץ להגדיל את הרכב הייצוג הנשי בדירקטוריונים של חברות בורסאיות. מכיוון שמדובר בהליך חקיקה מקצועי ולא פוליטי, במשרד המשפטים מעריכים כי הוא יאושר בכנסת בכל הקריאות. מאיר לוין קובע כי בחברות ללא בעל בית נוצר ואקום המתמלא על ידי המנהלים, שמולם בעלי מניות קטנים לא מסוגלים להתמודד בפועל. נוצר שלטון מנהלים שאינו סופג אישית את תוצאות ההחלטות שלהם.