בסדרה 10 גייסה החברה כ- 420 מיליון שקל בתשואה שלילית לפדיון של -0.32% ומרווח של 1.19% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה 11 גייסה החברה כ-762 מיליון שקל בתשואה לפדיון צמודה למדד של 1.76%% ובמרווח של 1.55% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

אגרות החוב דורגו ברמה AAA על ידי מעלות S&P ובאופק יציב. המהלך בוצע על בסיס תשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש מאי 2019, כאשר מי שהוביל את המהלך היו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי, כאשר הביקושים שהתקבלו במכרז הגיעו לסכום של כ-2.3 מיליארד שקל. החברה תשלים את גיוס החוב לאחר השלב הציבורי שיתקיים היום (ג'), ולדברי רונית זלמן-מלאך, סמנכ"לית הכספים בחברה, "מקורות קיבלה את אמון המשקיעים בתנאי שוק מאתגרים. האג"ח של מקורות מהווים עוגן משמעותי למנהלי ההשקעות ובכללם עבור החיסכון ארוך הטווח של הציבור".

עמית לנג, מנכ"ל מקורות הנכנס, ציין כי "למקורות תכנית פיתוח תלת שנתית עם פרויקטים לביצוע בהיקף שנתי מינימאלי של 1.5 מיליארד שקלים, כך שהכספים שיגויסו יאפשרו לחברה להמשיך את תנופת פיתוח משק המים, לרבות אספקה למדינות שכנות"

יצחק אהרונוביץ, יו"ר דירקטוריון החברה, סיכם ש"ההנפקה המוצלחת צפויה לסייע למקורות לעמוד ביעדי פיתוח משק המים, תוך שמירה על חוזקה ואיתנותה הפיננסית של החברה". ההנפקה בוצעה בהובלת רו"ח רונית זלמן מלאך, סמנכ"לית הכספים של מקורות, לינה לוי דרגוצקי מנהלת יחידת הגזברות ובסיוע נציגי רשות החברות .