החברות הבורסאיות גב־ים ורב־בריח דיווחו אתמול על הסכם עקרונות להקמת שלב ב' של קריית רב־בריח-גב־ים באשקלון בכ־400 מיליון שקל.
הצדדים יקימו חברה משותפת (ש־70% מתוכה תחזיק גב־ים) להקמת המפעל החדש של רב־בריח בשטח של 38 דונם, מתוכם 55 אלף מ"ר בנוי.

הבניין יכלול ארבע קומות של תעשייה מתקדמת וחדשנית ו־2,000 מ"ר שישמשו כמטה הנהלת החברה. הפרויקט כולו יושכר לרב־בריח על ידי גב־ים בתמורה לדמי שכירות המוערכים בסך 700 מיליון שקל (חלקה של גב־ים) לתקופת השכירות שתעמוד על 25 שנה.

עידו זו ארץ (צילום: אייל אטואג)עידו זו ארץ (צילום: אייל אטואג)

הסכם השכירות משקף תשואה של 6%, הנחשבת לסבירה ביחס למקובל באזור. מפעלי רב־בריח החדשים יצוידו בטכנולוגיות ייצור מתקדמות, שיאפשרו אוטומציה של מהלכי הייצור ויגדילו באופן ניכר את הפריון ואת הרווחיות לצד האיכות וכושר הייצור.

ברבעון הראשון של 2021 התקשרו הצדדים בעסקה משותפת בשלב א' להקמת קריית רב־בריח. מנכ"ל גב־ים אבי יעקובוביץ מסר: "החברה הציבה לעצמה כיעד את הרחבת פעילותה בתחום המרכזים הלוגיסטיים והתעשייה. עם השלמת העסקה ניהנה מהכנסות של 28 מיליון שקל לשנה". מנכ"ל רב־בריח עידן זו־ארץ אמר: "ההוצאה לדרך של שלב ב' של המפעל החדש היא פועל יוצא של מימוש אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של הקבוצה, והיא תאפשר לנו להמשיך להגדיל את הפריון ואת הרווחיות".