האם ענקית הנדל"ן גב ים מתחילה להרגיש את ההאטה בשוק המשרדים? הרווח הנקי של החברה נחתך ברבעון הראשון ב־35% ל־129 מיליון שקל. הירידה ברווח מוסברת על ידי סיבות חשבונאיות הנובעות מפערי המדדים בין שתי תקופות ההשוואה של הדוחות. גורם נוסף הוא היעדר רווחי שיערוך שהיו ברבעון הקודם. החברה גייסה חוב צמוד בהיקף 1.2 מיליארד שקל בריבית ממוצעת משוקללת אפסית. תזרים ההכנסות הנקי (NOI) הסתכם ב־133 מיליון שקל לעומת 129 מיליון שקל ברבעון המקביל.

פעילות הייזום כוללת 19 פרויקטים, בשטח של 715 אלף מ"ר, בהשקעה של 6.2 מיליארד שקל. תוספת ההכנסות השנתיות נאמדת ב־550 מיליון שקל. "כל החוזים בגב ים הם צמודי מדד ויש לנו הגנה טוטלית וכריות אוויר השומרות עלינו מעליית ריבית. אני לא רוצה לחזות מה יהיה עם רווחי השיערוך, שכן הם תלויים בהרבה גורמים", מסביר מנכ"ל החברה אבי יעקובוביץ בשיחה עם "מעריב".

אבי יעקובוביץ (צילום: אלדד רפאלי)אבי יעקובוביץ (צילום: אלדד רפאלי)

לדבריו, "פרויקט המשרדים טוהא 2 בתל אביב, המשותף לנו ולאמות, הוא בראש החץ של בנייני המשרדים בישראל. עדין אין חוזים חתומים כי אנחנו נמצאים במרחק של ארבע שנים מהסיום. כיום אין בתל אביב או בהרצליה מטר אחד פנוי. מחירי השכירות מגיעים ל־200 שקל למ"ר". יעקובוביץ הוסיף כי "בטוהא 1 כבר שכרו בקומה ה־27 משרדים ב־250 שקל למטר". בנוגע למבנה הבעלות אמר כי "גב ים פועלת כפי שהיא פעלה בעבר, להשיא ערך לטובת כלל בעלי המניות כאשר טובת החברה עומדת מול עינינו".