חמשת הבנקים הגדולים סוגרים רבעון חלומי, הכולל זינוק של 63% ברווחים ל־4.41 מיליארד שקל. אחת הסיבות לרווחים - הכנסות חד־פעמיות ממימוש נכסים. שיעור התשואה להון בכל הבנקים היה גבוה מ־10%. ההון הבנקאי המצטבר הסתכם ב־140.35 מיליארד שקל.

את הרווח הגבוה ביותר (1.65 מיליארד שקל) הציג בנק הפועלים. את התשואה הגבוהה ביותר להון (21.9%) הציג מזרחי טפחות בניהול משה לארי. למרות הרווחים, הבנקים צמצמו את חלוקת הדיווידנד. בנק דיסקונט יחלק 20% מהרווח והבינלאומי 50% מהרווח. בנק לאומי בניהול חנן פרידמן הרוויח 1.6 מיליארד שקל - גידול של 20% בהשוואה לתקופה המקבילה. הרווח מהווה תשואה של 15.6% להון שהסתכם ב־42.4 מיליארד שקל. הבנק יחלק דיווידנד של 322 מיליון שקל, המהווה 20% מהרווח.

בתפקיד יו"ר הדירקטוריון משמש סאמר חאג' יחיא. ב־1 באפריל הושלם מיזוג הבנק בניו יורק עם בנק נשיונל ואלי, מה שיגרור רווח נטו של 645 מיליון שקל, מהם 194 מיליון שקל יירשמו הרבעון. באפריל מכר הבנק את בית מאני בתל אביב ברווח של 524 מיליון שקל לפני מס, שיירשם בשנת 2023. רווחי מזרחי טפחות זינקו ב־70.7% ל־1.15 מיליארד שקל. מדובר ברווח הרבעוני הגבוה ביותר אי־פעם בתולדות הבנק, המנוהל על ידי משה לארי. הרווח מהווה תשואה של 21.9% להון. חלק מהרווח מוסבר בהכנסות חד־פעמיות ממימוש נכסי נדל"ן, בעקבות המיזוג עם בנק איגוד.

בנטרול רווחי הון ממימוש נכסים בסך 279 מיליון שקל, התשואה על ההון הייתה יורדת ל־16.6%. במרץ הושלמה עסקה לביטוח תיק הלוואות לדיור של 3.7 מיליארד שקל עם מבטח משנה בינלאומי, כדי לשפר את הלימות ההון.

הרבעון לא חולק דיווידנד וזה יקרה ברבעון הבא. המנכ"ל משה לארי: "התוצאות משקפות שיא של כל הזמנים. תנופת ההתפתחות, שחלה גם על רקע המשך השיפור בפעילות הכלכלית במשק ברבעון הראשון של השנה, באה לביטוי בסעיפי המאזן העיקריים, ובראשם האשראי".
הבנק הבינלאומי הרוויח ברבעון הראשון 322 מיליון שקל, גידול של 5.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח מהווה תשואה של 13% על ההון העצמי, שעמד על 9.85 מיליארד שקל. הבנק, המנוהל על ידי סמדר ברבר צדיק, יחלק 50% מהרווח הנקי כדיווידנד, שהם 160 מיליון שקל. זה שיעור החלוקה הגבוה ביותר במערכת הבנקאית.