"סיכון האשראי לענף הבינוי והנדל"ן עלה בהשוואה לסוף שנת 2020. בעקבות כך, פרסמנו אתמול הוראה העוסקת במגבלות למימון קרקעות במקרים של מינוף מעל ל־80%. לעסקאות כאלה תידרש החל מיוני השנה הקצאת הון נוספת". כך אמר אתמול המפקח על הבנקים יאיר אבידן בעת פרסום דוח הפיקוח לשנת 2021.

לדבריו, "מ־2013 ועד 2021 נרשם גידול של 197% במימון ענף הנדל"ן וגידול של 187% במימון לדיור. המשכנתאות הגיעו בשנה האחרונה לקצב של 13 מיליארד שקל לחודש, והעלייה בתיאבון הסיכון גדלה. בעקבות כך פעלנו להפחתת תיאבון הסיכון ומדיניות האשראי הבנקאי", הוסיף אבידן. "הבנקים התיישרו עם העובדה שיהיה צורך בשיקול נוסף בתמחור ובחיתום עסקאות, וכבר יש ירידה במינוף.

למרות הגידול בריבית על המשכנתאות, לא נשקפת סכנה ליציבות הבנקים. המערכת הבנקאית יציבה מכל הבחינות ומהווה בסיס להמשך הצמיחה במשק".

אבידן סבור כי תשואה של 9%־10% על ההון הבנקאי מתכתבת לאורך זמן עם תשואה המקובלת בבנקאות המערבית בארה"ב ובאירופה ושיעורי הרווחיות שם. על עצירת חלוקת הדיווידנד בבנקים הוא מוסיף: "הבנק הבינלאומי שמר הרבעון על אותה מדיניות דיווידנד. שני בנקים לא חילקו, ושניים חילקו אבל הורידו. אני מעריך שמדובר בתיקון זמני. בנקים בכל העולם נוהגים כך וגם המערכת כאן ובעלי המניות ייהנו מצמיחת תיק האשראי. אי־חלוקת הדיווידנד אינה נגזרת מבעיית מנזילות. הבנקים ימצאו בקרוב את הדרך לחידוש חלוקת דיווידנד".

ומה מטריד את המפקח? לדבריו, "אם יש סיכון שמדיר שינה מעיניי זה סיכון הסייבר. אנחנו מקדישים לזה הרבה תשומת לב ונחזק את הטיפול בנושא. הסייבר ואבטחת מידע הם הסיכונים ברמה הכי גבוהה, והם נמצאים במגמת עלייה".

על התחרות הוא מוסיף: "המערכת הבנקאית מצויה בתהליך רבולוציוני. הסרת חסמים, חיזוק מעמדם של הלקוחות והגנה על אוכלוסיות מיוחדות. זו רפורמה בקנה מידה עולמי, מהגדולות שאני זוכר אי־פעם. קצב השינויים במערכת הוא מדהים. בנקאים ותיקים כמוני, ואני בעסק 30 שנה, מרגישים שהקצב הרבה יותר מהיר בהשוואה לעבר, שבו השינוי היה עקב בצד אגודל. יש כאן סיכון לצד סיכוי".