ראש המוסד לשעבר שבתי שביט ניצח את רשות המסים ואת מינהל הגמלאות באוצר בתביעה ייצוגית שהוגשה בעצת רואה החשבון שלו. משרד וקסלר קודנצ'יק אנוך ושות' בדק ומצא כי לשביט מגיע זיכוי נוסף ממס במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. פרטי ההסדר הגיעו בלעדית ל"מעריב".

לפי התביעה, שיעור ההחזר ממס שהגיע לשביט נאמד בכ־100 אלף שקל. אלא שרשות המסים סירבה תחילה להיעתר לפנייה, ובעקבות כך הוגשה במרץ 2018 תביעה ייצוגית. בסופו של דבר הושג הסדר פשרה, והוא הוגש בתחילת 2021 לאישור בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.
ההסדר נוגע לקבוצה מוגדרת הזכאית להחזרי המס, ועל פי עמדת רשות המסים אין בו כדי לקבל את הטענות של התובעים. הוא מחייב את האוצר ואת מינהל הגמלאות לפרסם בעיתונות מודעות על עקרונות ההסדר שהוצג.

לפי ההסדר, כל גמלאי שקיבל קצבה מהמדינה בשש השנים שקדמו להגשת התביעה (כלומר משנת 2012) – ולא ביקש להוון את הקצבה – יהיה זכאי להחזר. ההחזר מותנה בכך שהמדינה תנכתה מהקצבה שלו מס במקור, מבלי להתחשב בפטור הנוסף המגיע לו כאמור לפי סעיף 190. מינהל הגמלאות באוצר יקבל מרשות המסים את רשימת הזכאים, וזו תשלח להם את ההודעה בדבר זכאותם. לאחר מכן, הם יהיו רשאים לתבוע את הכסף המגיע להם.

שביט מסר ל"מעריב" בתגובה כי מי שהפנה את תשומת לבו לזכאות להחזר היה רואה החשבון שלו המטפל בענייני הכספים של החברה שבבעלותו, וכי הוא עצמו לא טיפל אישית בסוגיה.