איש העסקים רמי לוי, בעל השליטה בחברת שיווק השקמה, דואג לבני משפחתו ולתנאי העסקתם. לאחר שבנו ובתו כבר מועסקים בחברה, הוא דואג כעת לחתנו, אופיר אטיאס. לוי הודיע על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות לאישור משכורתו.

אטיאס מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי, והאסיפה מתבקשת לאשר מחדש את שכרו לתקופה של שלוש שנים, בסך של 31,800 שקל. בנוסף, תתבקש האסיפה לשנות את נוסחת התגמול המגיעה למנכ"ל רמי לוי.

בניגוד לשנים הקודמות, לצורך חישוב הבונוס, הנוסחה החדשה לא תכלול את ההפסדים שצברה החברה (אם יהיו כאלה) שלוש שנים אחורה. עוד יתבקשו בעלי המניות לאשר את שינוי נוסחת הפרישה של עובדים בכירים.

עם עזיבתם את החברה יוצע להם מענק הסתגלות, שעד היום לא היה קיים. לבד היותו מנכ"ל, רמי לוי הוא בעל השליטה (40%) בחברת שיווק השקמה. מספר בני משפחתו המועסקים בחברה הוא מהגדולים בחברות הציבוריות.