המכס על יבוא בשר בקר יבוטל - כך הודיעו משרדי החקלאות והאוצר, שהגיעו להסכמות עם ארגון מגדלי הבקר. בנוסף, הוראת השעה לפטור ממכס על יבוא מקנה תהפוך לקבועה. במסגרת ההסכם, התמיכה במגדלי הבקר תגיע לכ-54 מיליוני שקלים בשנה. 

ההסכם גם כולל התחייבות של הממשלה לפעול, על מנת להגדיל את מכסת העובדים הזרים בענף המרעה. משרד החקלאות גם התחייב ליזום פעולות שיווק, פרסום ומיתוג לבשר הישראלי המקומי, כך שיבודל עבור הצרכנים בנקודות המכירה, ויאפשר לצרכן בחירה איזה מוצר להעדיף.

לצד כל אלו, יוקצו עוד השנה (2022) חמישה מיליון שקל לטובת השקעות בענף, ושני מיליוני שקלים נוספים נוספים לעידוד התייעלות בענף.  במשרד החקלאות ציינו, כי מעבר לחשיבות המשך קיומו של הענף ופיתוחו, במטרה לשמור על ביטחון המזון בישראל, השטחים הפתוחים לרעיית הבקר מונעים את התפשטותן של שריפות בשטחים פתוחים וביערות. יתר על כן, שטחים אלו שומרים על גבולות ישראל, ועל המשך קיומן של ריאות ירוקות לצד הבנייה ופיתוח התשתיות.  

"הסכם זה מביא בשורה נוספת לטיפול ביוקר המחייה בישראל. הסרת המכסים תוביל מחד גיסא להוזלת מחיר בשר הבקר לצרכן, מוצר לו יש ביקוש גדל ומתמיד משנה לשנה, ומאידך גיסא יאפשר לשמור על המגדלים המקומיים ולתמוך בהם בעבודתם הברוכה והקשה", ציין שר החקלאות, עודד פורר.

בנוסף, כולל ההסכם התחייבות של הממשלה לפעול על מנת להגדיל את מכסת העובדים הזרים בענף המרעה. כמו כן, התחייב משרד החקלאות במסגרת ההסכם ליזום פעולות שיווק, פרסום ומיתוג לבשר הישראלי המקומי, כך שיבודל עבור הצרכנים בנקודות המכירה, ויאפשר לצרכן בחירה איזה מוצר להעדיף. לצד כל אלו, יוקצו עוד השנה (2022) 5 מיליון ₪ לטובת השקעות בענף, ו-2 מיליון ₪ נוספים לטובת עידוד התייעלות בענף.  

מעבר לחשיבות המשך קיומו של הענף ופיתוחו במטרה לשמור על ביטחון המזון בישראל, השטחים הפתוחים לרעיית הבקר מונעים את התפשטותן של שריפות בשטחים פתוחים וביערות. יתר על כן, שטחים אלו שומרים על גבולות ישראל, ועל המשך קיומן של ריאות ירוקות לצד הבנייה ופיתוח התשתיות. לנוכח המצב הפוליטי, הסכם זה ככל הסכם אחר בתקופה זו, נדרש לאישור משפטי.