לאחר חודשים רבים בהם מחיר החלב לא התעדכן: משרדי החקלאות והאוצר הגיעו היום (שלישי) להסכמות עם נציגי ענף החלב, במסגרתן התייקרות המחיר המפוקח של מוצרי החלב תחתך בשליש, והעלייה במחיר המוצרים המפוקחים תעמוד על 4.9% בלבד, במקום 14%.

על פי ההסכם מחירי החלב יתייקרו ב-4.9% במקום 14% והמחיר יוקפא לשנה לפחות. בנוסף, יבוטל המכס על גבינות קשות באופן מידי ועל גבינות רכות בהדרגה. לנוכח המצב הפוליטי, הסכם זה ככל הסכם אחר בתקופה זו, נדרש לאישור משפטי.

במשרד החקלאות ציינו, כי בעקבות ההסכם מחירי החלב לא יתייקרו בשיעור של כ-14%, בעקבות התייקרות מחיר המטרה הנגזר מהעלאת תשומות הייצור. עוד סוכם כי מחיר המטרה (מחיר שאותו מקבלים הרפתנים מהמחלבות) יפחת ב-2.15 אגורות מדי רבעון למשך שנה. 

שר החקלאות, עודד פורר מסר: "בימי אי וודאות, יצרנו וודאות. בלמנו עליית מחירים חדה בחלב ומוצריו והרחבנו את התחרות. ההסכם עליו חתמנו כעת מהווה יציאה לדרך חדשה, שתביא לשדרוג הענף ותיתן מענה שוטף לביקוש הישראלי לחלב ומוצריו. הוודאות לשנים הקרובות תאפשר פיתוח הענף והתייעלות הרפתות". 

עוד הוסכם בין הצדדים כי יבוטל המכס באופן מידי על גבינות קשות, כגון: מוצרלה, חלומי, גבינת ג'מיד (קישק) וגורגונזלה, וכן, יבוטל בהדרגה המכס על גבינות שמנת בעלות אחוז שומן הגבוה מ-5%. כך שבפעימה הראשונה, בתחילת שנת 2023, יירד המכס ב-50% מהמכס המוטל כיום, ושנה לאחר מכן (2024), יבוטל המכס לגמרי.  כמו כן, יוגדלו מכסות היבוא למוצרי חלב בפטור ממכס בהתאם לנתוני הצריכה המקומית.

כמו כן, החל ממאי 2023, מחיר מוצרי החלב שבפיקוח יתעדכן באמצעות מנגנון אוטומטי, בהסתמך על החלטות ועדת המחירים הבין-משרדית של משרד האוצר ומשרד החקלאות וללא צורך בחתימת השרים על צו מחירים. במסגרת זו, יחושבו עלויות ייצור החלב בהתאם לעלויות הייצור השנתיות של רפתות גדולות, בהן מכסת הייצור עומדת על 800 אלף ליטר ומעלה. מתוך הבנה כי מדובר ברפתות גדולות ויעילות, ובהתאמה עלויות הייצור שלהן מינימאליות.

נוסף על כך, הוסכם כי תוקם ועדה בהשתתפות משרדי החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר ונציגי ענף החלב אשר תגבש תכנית פעולה לקידום והתייעלות ענף החלב, לרבות: בנושאי איחוד רפתות, קידום רפתות קטנות, רגולציה והקלות בניוד מכסות ועוד. הוועדה תגיש את מסקנותיה לוועדה תוך 6 חודשים.  בנוסף,  תיבחן האפשרות להגדיל את הקצאת העובדים הזרים בענף.