סוכן נסיעות יוכל לגבות מהנוסע דמי טיפול סבירים גם במקרה שהטיסה בוטלה. כך כתב היום (חמישי) עו"ד דרור שטרום, הממונה על ההגבלים לשעבר, בחוות דעת שכתב להתאחדות הנסיעות.

דמי הטיפול עשויים להגיע למאות שקלים לטיסה. ההתאחדות בראשות המנכ"לית טלי לאופר פנתה אליו בעקבות תלונות של נוסעים שנדרשו לשלם את דמי הטיפול אף שטיסתם לא יצאה אל הפועל בנסיבות שלא היו תלויות בהם.

הפנייה נעשה על רקע גל ביטולי הטיסות בעקבות מגפת הקורונה והוראות השעה שהשתנו כל פעם מחדש. החשש של סוכני הנסיעות היה שגם אם כתוב בהסכם במפורש שהם זכאים לגביית דמי טיפול הרי שהם עלולים להיות חשופים לתביעות משפטיות מצד הלקוחות.

אלא שבחוות הדעת כותב עו"ד שטרום להתאחדות סוכני הנסיעות: "אין פסול בכך שסוכן נסיעות יגבה דמי טיפול בשיעור סביר במקרה של ביטול הטיסה אם הדבר הוסכם בין הסוכן ללקוחות וצוין מראש במועד רכישת הכרטיסים".

לדבריו, "הוראות השעה שפורסמו בתקופת הקורונה מציינות במפורש את האפשרות לגביית דמי טיפול ומבחינה זו לא היה שינוי בדין". לצורך נימוק חוות הדעת הוא מביא תקדימים משפטיים שהיו למשל בענף הדיור המוגן.