הנחיה חדשה של רשות שוק ההון והביטוח ברשות ד"ר משה ברקת, שפורסמה בסוף השבוע בנוגע לחישוב התחייבויות חברות הביטוח לבעלי פוליסות ביטוח חיים ופנסיה (לוחות התמותה), תחתוך מיליארד שקל מרווחי מגדל וכלל ביטוח ברבעון השני.

אתמול דיווחו מגדל וכלל על השפעת החוזר. הרווח הנקי של מגדל יצטמצם ב־600 מיליון שקל והרווח של כלל ביטוח ב־400 מיליון שקל. במשרד האוצר דורשים מחברות הביטוח להביא בחשבון בעת פרסום הדוחות את עדכון הלוחות האקטואריים, הכוללים עלייה בתוחלת החיים של המבוטחים.

השפעת חוזר המפקח על צמצום רווחי הענף כולו נאמדת ברבעון השני ב־2.5 מיליארד שקל. ההנחיה תגרע מאות מיליוני שקלים גם מרווחי קבוצות הביטוח מנורה מבטחים, הפניקס והראל פיננסים. נוסף על בסיס חישובי דצמבר 2021 נאמדת ההשפעה של יישום הוראות החוזר על יחס כושר הפירעון הכלכלי של מגדל ביטוח בקיטון של 6% עד 8% ביחס זה.

ההשפעה על כושר הפירעון של כלל ביטוח נאמדת ב־5%־7%. עם זאת מדובר באומדן לא סופי, שכן שינויים אחרים עשויים להשפיע גם הם על יחס זה. פגיעה ביחס הפירעון וההפסד שייגרם לחברות בענף ישפיע בהמשך גם עם חלוקת הדיווידנד וימנע מהחברות את החלוקה.