חלקם של משקיעי הדירות בשוק הדיור ממשיך לרדת, ומשקלם עומד על 18.5% מהיקף העסקאות שבוצעו בחודש מאי. כך עולה מסקירת הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. הסקירה מראה כי המשקיעים קנו במאי 1,900 דירות, ירידה של 26% לעומת מאי 2021. הסיבה העיקרית לכך היא העלייה במס הרכישה על דירה שנייה, שעליה החליט שר האוצר אביגדור ליברמן.

נתונים נוספים בסקירת האוצר מצביעים אף הם על התמתנות מסוימת בשוק. מספר העסקאות שבוצעו במאי ירד ב־16% לעומת מאי 2021 והסתכם ב־10,500 דירות. בהשוואה לאפריל (שבו היה חג הפסח) מדובר בגידול של 20%. מספר העסקאות בנטרול הדירות שנמכרו במסגרת מחיר למשתכן ירד ב־14% והסתכם ב־9,600. הירידה מאפיינת גם את הדירות יד ראשונה (מקבלנים) וגם עסקאות דירה מיד שנייה.

שר האוצר אביגדור ליברמן בישיבת הסיעה (צילום: מרק ישראל סלם)שר האוצר אביגדור ליברמן בישיבת הסיעה (צילום: מרק ישראל סלם)

מכירות הקבלנים ירדו ב־16%, ל־3,800 דירות. גם עסקאות דירה יד שנייה ירדו ב־16%, ל־6,700 דירות. נתון מדאיג העולה מנתוני האוצר הוא גידול ברמת המינוף בעסקאות בקרב קוני דירה יד ראשונה בפריפריה. באוצר מסבירים את הגידול במינוף (מימון גבוה יותר של אשראי), בעליית מחירי הדיור, וכן בשחיקה מסוימת בהכנסה הפנויה. מחרתיים יפורסם מדד המחירים לצרכן ליוני, ואז אפשר יהיה לדעת אם לירידה בהיקף העסקאות יש גם ביטוי בירידת מחירים.