"אני לא עוסק בעבר, הכי טוב לבחון אותנו בתחום התביעות בשני היבטים: מדד השירות של האוצר, שם ניתן משקל גדול לטיפול בתביעות, ויש גם את סקרי שביעות הרצון של הסוכנים". כך אומר בראיון מיוחד ל"מעריב" מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה.

המנכ"ל דיבר בעקבות זכייתה של כלל ביטוח בדירוג ESG פלטינום פלוס של ארגון מעלה, זו השנה השלישית ברציפות. לדבריו, "עליית תעריפי ביטוח הרכב הייתה הכרחית. נרשם גידול משמעותי הן בשכיחות התאונות, הן בעלויות התיקונים והן בתביעות. בתקופת הקורונה הורדנו תעריפים, וכעת הכבישים התמלאו בחזרה. גם החלפים והרכבים התייקרו, וכל תיקון נעשה מורכב, אפילו כשמדובר במראת צד שכבר כוללת חיישנים ותאורה. בתוך כל אלה יש כמובן את התחרות, ולראיה - הדוחות הכספיים בכל החברות משקפים את המצב בענף שהורע משמעותית".

בתשובה לשאלה האם יש השפעה על ההתנהלות השוטפת של החברה בהיותה ללא בעל בית, הוא מוסיף: "אנחנו לא רואים את עצמנו מתנהלים בצורה שונה מזו של חברה עם בעל בית. יש דוגמאות טובות ורעות בכל מבנה שליטה בחברה בורסאית. לדוגמה, הראל עם גרעין שליטה מתנהלת יפה, ויש חברות ללא גרעין המתנהלות לא טוב".

על מדיניות ההשקעות של החברה בתקופה של עליית הריבית והזעזועים בשוק ההון מוסיף נוה: "הייתי שמח לסגור את 2021 לו תיקון הריבית היה מגיע בסוף 2021, אבל המציאות לא כזאת. הרגשנו שהשוק יצא מאיזון בריבית ריאלית שלילית ושוק המניות התפתח למקומות לא טובים במיוחד בתחום השקעות הטכנולוגיה. הבנו שהתיקון יגיע. חלק מההצלחה שלנו בשנה האחרונה הוא מפני שזיהינו את הסיכונים. בזמן ירידות השערים ירדנו פחות ביחס למתחרים. אנחנו מובילים בתשואות גם בשנה האחרונה".

לדבריו, "עליית הריבית היא דבר בריא לחברות ביטוח, מה שמוריד את ההתחייבות האקטואריות. בנוסף, עליית הריבית היא בשורה טובה גם בצד ההשקעות. בעקבות עליית התשואות יש כעת הזדמנות השקעה באיגרות החוב שלא היו בעבר. אני לא חושב שישראל תיכנס למיתון, ותיקון מסוים במחירי המניות הוא בריא".

הראיון המלא מחר במדור "שוטף פלוס" ב"מעריב־סופהשבוע"