דרמה בשוק כרטיסי האשראי: לאחר שנים ארוכות שבהן תשלובת ישראכרט סלקה באופן בלעדי את המותג אמריקן אקספרס, וחברת ויזה כאל - את המותג דיינרס, הודיע מנכ"ל האוצר רם בלינקוב על מהפכה.

מהי בנקאות פתוחה? אלו הדברים שאתם חייבים לדעת
ח"כ כץ: "הבנקים מתנהגים בחזירות וגובים ריביות ועמלות מוגזמות"

במכתב ששיגר לחברות אלה ודווח גם לבורסה, הודיע בלינקוב שלראשונה גם לחברות כרטיסי האשראי (ולא רק לגופים פיננסיים מאגדים כמו חברת גמא), יותר לסלוק את המותגים אמריקן אקספרס ודיינרס והם ישלמו את העמלות בהתאם לישראכרט ולכאל.

המשמעות העיקרית של השינוי הוא שחברת ישראכרט תוכל לסלוק את דיינרס, כאל תוכל לסלוק את אמריקן אקספרס ומקס תוכל לסלוק את שתיהן. כל זה בתנאי שכל הגופים יפעלו כמאגדים (המייצגים מספר גדול של בתי עסק מול חברות כרטיסי האשראי).

אמריקן אקספרס (צילום: יחצ)אמריקן אקספרס (צילום: יחצ)

עד היום ניצלו החברות אמריקן אקספרס ודיינרס את התחרות המוגבלת בענף הסליקה כדי לגבות מבתי העסק עמלות מופרזות, הגבוהות באחוזים ניכרים מהממוצע. עקב כך, בתי עסקים רבים סירבו לסלוק את כרטיסי אמריקן אקספרס ודיינרס והם נותרו בנישה של כרטיסי פרימיום.

כניסת הסולקים החדשים תפחית את עמלות הסליקה ואת התקבולים שגובות מבתי העסק הן חברת ישראכרט (דרך אמריקן אקספרס) והן כאל (דרך דיינרס). ההנחה היא שהגדלת התחרות תפחית את העמלות לבתי העסק (ובעקיפין לצרכן) ותגדיל במקביל את מספר בתי העסק המכבדים את הכרטיסים דיינרס ואמריקן אקספרס.

דיינרס קלאב (צילום: יחצ)דיינרס קלאב (צילום: יחצ)

האוצר התיר לישראכרט ולדיינרס להגיע בתוך ארבעה חודשים להסכמים עם חברות הסליקה החדשות. בתוך כך, צוות פנימי באוצר בשיתוף בנק ישראל, בוחן את האפשרות להפריד את חברת כרטיסי האשראי ויזה כאל מבנק דיסקונט (והבנק הבינלאומי).

כאל היא חברת כרטיסי האשראי היחידה שלא הופרדה מהבנקים, בנימוק שהשארתה בדיסקונט תסייע לבנק להתחרות מול הבנקים הגדולים. כעת, שלוש שנים לאחר מהלך ההפרדה, צוות באוצר בוחן ברצינות את הפרדת כאל מדיסקונט ואת השלכות המהלך.