"ההכנסות ממסי מקרקעין צמחו במהירות לאורך שנת 2021 והגיעו לשיאן באוקטובר 2021 - עלייה של 231% בהכנסות ממס שבח ושל 211% בהכנסות ממס רכישה, לעומת אוקטובר 2019". כך עולה מנתוני רשות המסים שבניהול ערן יעקב. אתמול נחשפו הנתונים על הכנסות המדינה ממסים בשנה וחצי שבין ינואר 2021 ליוני 2022. הגידול בהכנסות מיסוי הנדל"ן מוסבר בגידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. הגידול החד בעסקאות נבע, בין היתר, מהצפי להעלאת מס הרכישה למשקיעים.

גם ההכנסות ממיסוי מע"מ גדלו בתקופות אלה. זאת אולי תשובה נוספת לשאלה מדוע למדינה לא כדאי ששוק הנדל"ן יתקרר. גורמים נוספים לגידול בהכנסות ממסים ישירים היו ההכנסות משוק ההון והכנסות מרווחי הון ואופציות לעובדים (בעיקר בענף ההיי־טק). בשנת 2021 נרשם שיא של הכנסות משוק ההון בהיקף של 12 מיליארד שקל.

לאורך השנים השתנה הרכב ההכנסות מרווחי הון. הכנסות רווחי ההון מחברות שהיוו 61%־70% בשנים 2013־2014 בהתאמה ירדו בשנת 2021 ל־24% בלבד. הירידה במשקל החברות נבעה מעלייה חדה בהכנסות מרווחי הון יחידים. שיעור ניכויי המס הגבוה ביותר מגיע מסקטור הפיננסים (בנקאות, ביטוח ובתי השקעות), שמשקלו בסך ההכנסות עלה מ־18% בשנת 2020 ל־20% בשנת 2021.