כ-10% ממשקי הבית בישראל מחזיקים בבעלותם שתי דירות ויותר. זאת, לעומת 3.2% בלבד של בעלי שתי דירות ויותר בשנת 2003, כך מסרה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים נבחרים על משקי הבית בשנת 2017.
 
מנתוני הלמ"ס עולה, כי הזינוק החד בשיעור הבעלות על שתי דירות ויותר החל משנת 2008, על רקע הזינוק החד במחירי הדיור ורכישות מוגברות מצד משקיעים. עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי כ-2.2% מכלל משקי הבית (כ-55.8 אלף) החזיקו בבעלותם שלוש דירות ויותר.
 
בלמ"ס ציינו עוד, כי שיעור המתגוררים בדירות בבעלותם עמד אשתקד על 66.5% מכלל משקי הבית, בעוד שכ-27.8% התגוררו בדירות שכורות. השיעור הגבוה ביותר של מתגוררים בדירות בבעלותם היה במשקי בית ביישובים בפריפריה – 76.9% ונמוך ביותר – במשקי בית ביישובים מרכזיים מאוד, כמו תל אביב וגוש דן וירושלים – 60.1%.
 

על רקע הזינוק במחירי הדיור, שהרחיק משקי בית רבים מהאפשרות להתגורר בדירה בבעלותם, חל תוך עשור גידול במספר משקי הבית המתגוררים בשכירות – מ-24.3% בשנת 97' ל-27.9% בסוף שנת 2017.
 
לעומת זאת, חלה ירידה בקרב כלל משקי הבית הגרים בדירות בבעלות – מ-70.2% ב-97' ל-66.5% אשתקד. ההוצאה החודשית הממוצעת על שכר דירה עמדה על 3,183 שקל. אבל קיימים הבדלים מהותיים בין שכר הדירה בתל אביב, שהוא גבוה פי-2 ויותר לעומת שכר הדירה הממוצע בפריפריה.
 
הערך הממוצע של דירה בבעלות בכל הארץ עמד על כ-1.8 מיליון שקל וגם בנתון הזה קיימים הבדלים קיצוניים בין תל אביב וירושלים לפריפריה. עוד עולה מהנתונים, כי 39.5% ממשקי הבית המתגוררים בדירה בבעלותם משלמים משכנתא ממוצעת של 3,393 שקל בחודש.