ועדה באוצר בהשתתפות רשויות הפיקוח השונות ממליצה להנהיג כמה תמריצים שיעודדו הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות. בראש הוועדה עמדו נחמיה קינד, סגן החשב הכללי, ועו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. ההמלצות הוגשו אתמול לרוני חזקיהו, החשב הכללי במשרד האוצר, לענת גואטה, יו"ר רשות ניירות הערך, ולערן יעקב, מנהל רשות המסים.
 
מיזם "תשתיות 2030" יצא לדרך ביוזמת שר האוצר, משה כחלון, לאור המחסור העצום בתשתיות המעכב את הצמיחה ופוגע באיכות החיים. המחסור בתשתיות תחבורה גורם לגודש בכבישים, היוצר בתורו נזק למשק, הנאמד בעשרות מיליארדי שקלים בשנה. אבל בעוד גופים מוסדיים מרבים להשקיע בפרויקטים של נדל"ן מסחרי בחו"ל וגם בקרנות נדל"ן מסוג ריט, הם ממעטים להשקיע בהייטק המקומי ובפרויקטים של תשתיות.
 
פיתוח התשתיות נעשה עד היום באמצעות מיזמים משותפים למגזר הציבורי והפרטי (PPP). בעקבות הגשת המלצות הוועדה ניתן להשקיע גם באמצעות הקמת הקרנות. בשל כך, מקורות המימון למיזמי תשתיות יגדלו במקביל להפחתת עלויות האשראי. הקרנות הנסחרות יהיו בחזקת אפיק השקעה חדש ויאפשרו לציבור להפוך שותף ישיר בהשקעות תשתית. 
 

קרנות ההשקעה החדשות יזכו למעמד מיסוי מיוחד בדומה לקרנות ריט בתחום הנדל"ן. על פי ההמלצות, הקרנות יוקמו כחברה בע"מ ויירשמו למסחר בבורסה בתוך עד שלוש שנים ממועד התאגדותן; הקרנות ישקיעו במיזמי תשתיות בתחומי האנרגיה, המים, התחבורה, הבינוי, הסביבה, התקשורת ועוד. לפחות 75% ממיזמי התשתיות שבהם ישקיעו הקרנות יהיו בישראל. 

לגוון את מקורות המימון. כחלון וחזקיהו, צילום: יונתן זינדל, פלאש 90לגוון את מקורות המימון. כחלון וחזקיהו, צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

 
זאת ועוד: הקרנות יחלקו למשקיעים דיבידנד שנתי של לפחות 90% מהכנסתן החייבת בכל שנה; בתום חמש שנים ממועד הרישום למסחר, חמשת המשקיעים הגדולים ביותר בקרן לא יוכלו להחזיק ביותר מ־50% או מהון המניות. כדי להפחית את רמת הסיכון, רמת המינוף המרבית של הקרן תוגבל. כאמור הקרנות יזכו לעידוד מס, כך שהכנסות ימוסו באופן ישיר על ידי בעלי המניות. 
 
בוועדה היו חברים נציגים מרשות ניירות ערך, החשב הכללי במשרד האוצר, הממונה על התקציבים באוצר, רשות המסים, המועצה הלאומית לכלכלה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והבורסה לניירות ערך. לדברי חזקיה, "במסגרת תוכנית 'תשתיות 2030' אנו פועלים לקידום מיזמי של תשתית וגיוון מקורות המימון. הקמת הקרנות הנסחרות היא צעד נוסף, שכן היא תאפשר לציבור להשתתף בהשקעה שתגדל באופן ניכר עם יישומה".
 
גואטה: "אני ערה להתעניינות השחקנים בשוק ההון לקידום קרנות התשתית, מתוך הבנת הפוטנציאל הגלום בהן. זה יסייע להרחבת שוק ההון כחלק מתוכנית אסטרטגית שגיבשנו. הקרנות הן מוצר מוצלח למשקיעים, ליזמים (כאפיק מימון) ולמדינה".
 
יעקב: "לצורך קידום קרנות ההשקעה נבנה מודל מיסוי שבמסגרתו נמנע כפל מס וניצור ודאות. קרנות ההשקעה יוכלו לבצע היקפי גיוס נרחבים באמצעות פטור ממס לגופים מוסדיים בארץ ובחו"ל".