מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש יולי 2019, כך עולה מנתונים שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בסעיף הלבשה והנעלה נרשמה ירידה של כ-6.4%, בסעיף הירקות והפירות הטריים 4.9%, בריהוט וציוד לבית 0.7% ובסעיף התחבורה 0.4%. עוד פורסם, כי מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6% ובשנים עשר החודשים האחרונים ב-0.5%.
כמו כן, נרשם שינוי במחירי שוק הדירות, שאינו מהווה חלק ממדד המחירים לצרכן: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2019 – יוני 2019 , לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל 2019 – מאי 2019, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.5% ובכך השלימו עלייה של 1.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי 2018 – יוני 2018).
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מאי 2019 – יוני 2019 , לעומת החודשים אפריל 2019 – מאי 2019, נמצא כי נרשמו עליות ברוב המחוזות בחלוקה הבאה: תל אביב 1.8%, חיפה 0.4%, דרום 0.3% ומרכז 0.1%; לעומתם מחוז הצפון נותר ללא שינוי ובמחוז ירושלים נרשמה ירידה של 0.7%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי 2019 – יוני 2019 לעומת מאי 2018 – יוני 2018, נמצא כי עליות מחירים בולטות נרשמו בעיקר במחוזות הבאים: צפון 4.1%, חיפה 2.5%, תל אביב 1.3% ודרום 1.0%. מאידך, במחוז ירושלים בלבד נרשמה ירידת מחירים מזערית של 0.2%.
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו בחודשים מאי 2019 – יוני 2019 לעומת אפריל 2019 – מאי 2019 ב-0.8%. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 36.3% בהשוואה ל-38.5% בתקופה הקודמת (אפריל 2019 – מאי 2019).
מהשוואות העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי 2019 – יוני 2019 לעומת מאי 2018 – יוני 2018, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-2.4%.
ברבעון השני של שנת 2019, מחירה הממוצע של עסקה לרכישת דירה (חדשה ויד שנייה) עמד על 1,563 שקלים, בעוד שברבעון הראשון של שנת 2019 המחיר הממוצע עמד על 1,529.9 שקלים.