תושבים בפריפריה משלמים ריבית גבוהה יותר על משכנתא מאשר במרכז הארץ, כך עולה ממחקר של בנק ישראל שפורסם היום (שלישי), ובחן את השפעת מיקום הנכס על תמחור המשכנתא. מהמחקר, שערכו ד"ר נטליה פרסמן וד"ר ניצן צור אילן מחטיבת המחקר של בנק ישראל, עולה כי בעוד שהריבית שרוכשי דירות בשכונות מבוססות כלכלית במרכז הארץ משלמים היא בממוצע הנמוכה ביותר, הריבית שרוכשי דירות בשכונות מוחלשות כלכלית באזורי פריפריה משלמים היא בממוצע הגבוהה ביותר.עורכי המחקר חילקו את הארץ לשלושה אזורים, על פי המרחק שלהם מתל אביב: עד 40 ק"מ, בין 40 ל-80 ק"מו מעל  80 ק"מ. הנתונים מראים כי הפרשי הריביות הנאמדים נעים בין 0.054 נקודות אחוז, בממוצע, בין המשכנתאות לרכישת נכסים שממוקמים במרחק 40 עד 80 קילומטר ממרכז תל אביב בשכונות ברמה סוציואקונומית גבוהה בהשוואה למשכנתאות לרכישת נכסים שממוקמים במרחק עד 40 קילומטר ממרכז תל אביב בשכונות ברמה סוציואקונומית גבוהה, לבין 0.248 נקודות אחוז, בממוצע, בין המשכנתאות לרכישת נכסים שממוקמים במרחק למעלה מ-80 קילומטר ממרכז תל אביב בשכונות ברמה סוציואקונומית נמוכה בהשוואה למשכנתאות לרכישת נכסים שממוקמים במרחק עד 40 קילומטר ממרכז תל אביב בשכונות ברמה סוציואקונומית גבוהה, שאר הגורמים קבועים. טווח זה דומה לממצאים בחו"ל במחקרים מסוג אחר, אשר בודקים את פער הריביות בין קבוצות שונות – בהם נמצא תחום הנע בין 0.04 עד 0.3 נקודות אחוז. נתון מעניין נוסף הוא שהריבית קטנה ככל שההכנסה למשק הבית עולה. כך למשל, עלייה של 10% בהכנסה, כאשר כל שאר הגורמים קובעים, משמעותה ירידה של 0.02% בריבית השנתית. עוד עולה כי משתלם לקחתאת המכנתא בבנק שבו מנוהל חשבון העו"ש. החוקרים מצאו כי לווים כאלה משלמים בממוצע ריבית נמוכה יותר ב-0.13 נקודות אחוז בהשוואה ללקוחות שנוטלים משכנתא בבנק שאינו מכיר אותם כלקוחות. משפרי דיור משלמים, בממוצע, שיעור ריבית נמוכה ב-0.03 נקודות אחוז בהשוואה לרוכשי דירה ראשונה בעלי מאפיינים דומים שרוכשים דירה במיקום דומה. הפער בין משקיעים לבין רוכשי דירה ראשונה גדול עוד יותר: 0.07% לטובת המשקיעים. אם אתם לוקחים משכנתא, כדאי לדאוג להחזיר אותה תוך פחות מ-20 שנה. מהמחקר עולה כי לווים שנוטלים משכנתא לתקופה ארוכה יותר, משלמים, בממוצע, ריבית גבוהה ב-0.22 נקודות אחוז. בנוסף, מתברר שכדאי לקחת את המשכנתא מחוץ ליישוב שבו נמצא הנכס הנרכש משלמים, בממוצע, ריבית נמוכה ב-0.04 עד 0.08 נקודות אחוז בהשוואה ללווים שנוטלים משכנתא ביישוב שבו הם רוכשים את הנכס.באופן לא מפתיע, המחקר מגלה כי תחרות היא טובה ללקוחות. תוספת של תאגיד בנקאי אחד ביישוב שבו נרכש הנכס מזוהה עם ירידה של 0.016 נקודות אחוז בריבית, בממוצע, בעוד שתוספת של תאגיד בנקאי אחד ביישוב שבו נלקחה המשכנתא מזוהה עם ירידה של 0.009 נקודות אחוז בריבית.