בשורה רעה לרוכשי הדירות: שר השיכון והבינוי יעקב ליצמן החליט לאמץ את מסקנות דוח קמיניץ, לפיהם קבלנים יוכלו לעכב ב-40 ימים מסירת דירות לרוכשים ללא תשלום פיצוי בעקבות משבר הקורונה. בהודעת משרד השיכון והבינוי נמסר כי "בהתאם לאחת האלטרנטיבות המוצגות בדוח, השר מבקש להותיר מכסת 40 הימים כפי שהמליצו משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר. כמו כן ביקש השר לקבוע זאת כעמדה ממשלתית. אפשרות של עדכון חקיקה תיבחן בהמשך".

העמדה המקורית של הדוח, אותו חיבר המשנה ליועץ המשפט לממשלה, ארז קמיניץ, הייתה לאפשר לקבלנים לעכב את המסירה בארבעה חודשים ללא תשלום פיצויים. בהמלצת הצוות של קמיניץ נכתב כי ההסדר החדש יחול על כלל החוזים שנחתמו לפני 15 במארס 2020, ושמועד מסירת הדירה לפיהם צפוי להיות מיום זה עד ל-1 באפריל 2021. 

על פי החוק הקיים, ליזם שי תקופת חסד של 60 יום, במגרתם היזם אינו חייב בפיצויים. לאחר מכן הוא חייב בתשלום שכר דירה של 150% מזה של דירה דומה.