הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (רביעי) את המידע בנוגע למכירת דירות חדשות בחודש אוגוסט האחרון. בסך הכול נבנו 3,950 דירות, מתוכן נמכרו 2,780 (70.4%) ועוד 1,710 דירות חדשות שלא נמכרו (29.6%).

בחודש אוגוסט 2020, כ-27.9% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, 20.7% במחוז הדרום, 16.0% היו במחוז תל אביב, 13.8% במחוז הצפון, 11.2% היו במחוז חיפה וכ-7.4% בלבד במחוז ירושלים.

26.8% מסך הדירות שנמכרו היו במחוז המרכז, מתוכן 18.5% נמכרו בנתניה ו-18.1% בראשון לציון. 22.0% מסך הדירות שנמכרו היו במחוז הדרום, מתוכן 29.7% נמכרו באשקלון 19.1% נמכרו בנתיבות ו-16.6 נמכרו בבאר שבע.

בחודש אוגוסט 2020, מתוך סך הדירות שלא למכירה, כ-72.4% נבנו למטרת שימוש עצמי. מתוכן, 38.3% נבנו במחוז צפון, 24.2% - במחוז דרום, כ-18.4%- במחוז המרכז, 9.8% במחוז חיפה, 3.9% במחוז תל-אביב ו-3.7% בלבד במחוז ירושלים.

בסוף אוגוסט עמד מספר הדירות החדשות למכירה על כ-38,900 דירות.