כמחצית מהצעירים בגילאי 34-18 התגוררו עם הוריהם בשנת 2018, כך עולה מהנתונים שפרסמה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ועוסקים דפוסי המגורים של צעירים בישראל. עם זאת, הנתונים אינם כוללים את השנה האחרונה, בה על פי ההערכות צעירים רבים חזרו להתגורר עם הוריהם, בשל המשבר הכלכלי על רקע הקורונה.

על פי נתוני הלמ"ס, בשנת 2018 גרו במשקי הבית בישראל כ-1.96 מיליון צעירים בגילאי 34-18 וכ-978 אלף מתוכם התגוררו עם הוריהם, ללא בן-בת זוג או ללא ילדים משלהם. כ-830 אלף מהצעירים (42%) גרו עם משפחה משלהם (עם בן-בת זו, או ילדיהם) וכ-127 אלף גרו ללא משפחה במשק בית לא משפחתי – לבד או עם שותפים.

בלמ"ס ציינו, כי בשנים 2018-2000 חלה עלייה בשיעור הצעירים הגרים עם הוריהם (ללא בן-בת זוג, או עם ילדים משלהם) ובמקביל חלה ירידה בשיעור הצעירים הגרים עם משפחה משלהם. תופעה זו התלוותה לדחיית הנישואין הראשונים לגיל מאוחר יותר. מפילוח הנתונים עולה עוד כי דפוסים אלו נצפו הן באוכלוסייה היהודית והן בערבית. אולם, באוכלוסייה הערבית השינויים היו מהירים יותר.

כאמור, העלייה בשיעור הצעירים הגרים עם הוריהם נבעה ככל הנראה גם על רקע העלייה החדה במחירי הדיור לקניה ולהשכרה, החל משנת 2008, שכן על פי נתוני הלמ"ס, מחירי הדיור עלו פי 2.1 בממוצע בין השנים 2000 ל-2018. 

בני זוג בדירה, אילוסטרציה (צילום: אינגאימג)בני זוג בדירה, אילוסטרציה (צילום: אינגאימג)

עוד עולה מהנתונים כי כ-96% מהצעירים שגרו עם הוריהם, ללא בן-בת זוג, או ילדים משלהם, היו רווקים. שיעור הגברים הצעירים שגרו עם הוריהם, היה גבוה יותר משיעור הנשים הצעירות – 56% ו-44% בהתאמה. כמו כן, עם העלייה בגיל, קיימת ירידה בשיעור הצעירים שגרים עם הוריהם - כ-83% מבני 24-18, גרו עם הוריהם לעומת 13% מבני 34-30.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור הגברים הערבים בגילאי 34-25 שגרו עם הוריהם, היה גבוה פי-1.6 משיעור הגברים היהודים. בנוסף, שיעור הנשים הערביות בגילאי 29-25, אשר התגוררו עם הוריהן היה גבוה פי-1.2 מנשים יהודיות ובגילאי 34-30 השיעור היה גבוה ועמד על פי 1.4. בנוסף, שיעור הצעירים בגילאי 34-25, הגרים עם הוריהם, עמד ב-2018 על 32% מהגברים וכ-18% מהנשים בישראל.

בלמ"ס ציינו, כי בהשוואה למדינות ה-OECD, ישראל ממוקמת יחסית באמצע. מפילוח הנתינים עולה עוד כי כ-40% מהצעירים בגילאי 24-18, שאורח חייהם העיקרי הוא חרדי גרו עם משפחה משלהם, יותר מפי-3 מהצעירים הדתיים והדתיים מאוד ופי 7 מהצעירים החילוניים והמסורתיים, באותם גילאים. כמו כן, צעירים בגילאי 34-25 בלתי מועסקים, גרו יותר עם הוריהם (36%), בעוד שבקרב המועסקים השיעור עמד על 23%

השיעור הנמוך ביותר נמצא במדינות סקנדיביה (פחות מ-10% מהגברים ופחות מ-5% מהנשים) והשיעור הגבוה ביותר נמצא באיטליה, סלובקיה ויוון (יותר מ-50% מהגברים ולמעלה מ-40% מהנשים).