קרן הריט סלע קפיטל נדל"ן, שהתמקדה עד היום בקניית ומכירת נכסי נדל"ן, מתרחבת לתחום היזמות ורוכשת 50% מזכויות הקרקע ברחוב תובל שבמתחם הבורסה ברמת גן תמורת 50 מיליון שקל.

לקרקע זכויות בנייה מאושרות בהיקף של 46 אלף מ"ר, 34 אלף מתוכם מיועדים למשרדים, 1,000 מ"ר לשטחי מסחר, 9,200 מ"ר לשטחי חניה ושירות ו־1,945 מ"ר נוספים לצורכי ציבור.

העסקה בוצעה באמצעות רכישת זכויות ממספר בעלי קרקעות, כאשר במסגרת הרכישה נחתם הסכם שיתוף לתכנון מימון, בינוי, השכרה וניהול משותף של המבנה.

הרכישה תמומן באמצעות קופת המזומנים בקרן, ועל פי הדיווח הרווח היזמי יעמוד על 18% מהיקף השווי של הפרויקט, שצפוי להסתכם עם השלמתו ב־600 מיליון שקל (חלק החברה יעמוד על 50%). חלקה של סלע בשכר הדירה השנתי יעמוד על 21 מיליון שקל.

מנכ"ל סלע קפיטל נדל"ן גדי אליקם: "העסקה מהווה הצפת ערך נוספת בחברה. זוהי הפעם הראשונה שסלע נדל"ן מנצלת את ניסיונה ויכולותיה בתחומי הנדל"ן והפיננסים, ונכנסת לתחום זה במיקום מרכזי עם פוטנציאל השבחה משמעותי".

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ נוסדה בשנת 2008 על ידי קבוצת יזמים בראשות איציק סלע, שמואל סלבין ואלי בן חמו. החברה מחזיקה ב־37 נכסים מניבים בישראל בשטח של 460 אלף מ"ר. נכסי החברה מושכרים ל־520 שוכרים, ושווי הנכסים המניבים מסתכם ב־3.471 מיליארד שקל.