על רקע משבר הדיור וחזרתה של הכנסת לפעילות רגילה אחרי הפגרה, חושף ח"כ אלי כהן (הליכוד) ב"מעריב" תוכנית מקיפה לפתרון משבר הדיור.

כהן מכיר את הנושא לעומק הן מתוקף תפקידו כמנכ"ל הכשרת היישוב (לפני הפוליטיקה) והן כיו"ר ועדת הרפורמות בכנסת ושר הכלכלה.
בגיבוש התוכנית הוא נועץ עם אנשי מקצוע, שכמעט כולם ללא יוצא מהכלל טענו שעיקר הבעיה היא מחירי הקרקעות המשווקות על ידי רשות מקרקעי ישראל, וכי יש צורך בהפרטת מערך השיווק בה.

מחירי הנדל"ן הנוכחיים הם פצצה מתקתקת ומהווים את האיום החברתי הגדול ביותר משנות ה־80. יותר מ־700 אלף משפחות כיום ללא דירה בבעלותן. נסיקת מחירי הדיור הופכת את האפשרות לדירה לחלום למרבית מחוסרי דירה.

קיים מחסור בדיור ציבורי, מחירי השכירות עולים והפערים החברתיים מתרחבים. בעשירון העליון ל־90% יש לפחות דירה אחת, בעוד שבעשירון התחתון רק ל־43% יש דירה. בעוד ששוויה הממוצע של דירה אצל העשירון העליון הוא 2.97 מיליון שקל, שווי דירה בקרב העשירון התחתון 1.03 מיליון שקל בלבד.

התוצאה היא פגיעה בכלכלה, מחוסרי דירה נאלצים ליטול משכנתאות, והכנסתם הפנויה הולכת להחזר ההלוואה במקום לצריכה. ההורים נותנים להשלמת הון עצמי לילדיהם חלק גדול מחסכונותיהם המיועדים לפנסיה. מטרת־העל בתוכנית היא שיווק של לפחות 100 אלף דירות בארבע השנים הבאות. שיווק הקרקע ליזמים ייעשה בתנאי שלפחות 50% מהדירות יהיו מיועדות לחסרי דירה. מחיר למ"ר לא יעלה על 15 אלף שקל (כולל מע"מ). יינתן מענק של עד 150 אלף שקל לרוכשים בפריפריה, ומענק של 30 אלף שקל לדירה לרשות המקומית בגין היתר הבנייה; תוגדל ההנחה למקרקעין למשוחררי צה"ל ל־50% או עד תקרה של 500 אלף שקל, הגבוה בהם.

כדי לעודד את היזמים תינתן הנחה במחיר הקרקע לפרויקטים שיסתיימו תוך פחות מ־30 חודש. ועדות מחוזיות ימסרו את החלטותיהן תוך 90 יום. בפרויקטים של התחדשות עירונית, ובראשם תמ"א 38, 25% מהבנייה החדשה בפריפריה תהיה לטובת הדיירים הוותיקים.

יינתן תמריץ כספי של 50 אלף שקל לרשות המקומית עבור כל דירה שתתווסף. יוקצו 5% מכל פרויקט לדיור הציבורי. חברות הדיור הציבורי יגייסו אג"ח להגדלת מלאי הדירות. לעידוד דיור להשכרה יאושר למושבים להציב קרוואנים לעשר שנים ושכר הדירה יוגבל ל־2,000 שקל לחודש.

כהן מתכוון לקדם את התוכנית באמצעות הכנסת, שחוזרת לדיונים, ובאמצעות הרשתות החברתיות. לדבריו, "משבר הדיור הוא כמו מגיפה מתפשטת שפוגעת בזוגות הצעירים. קורת גג זה מוצר בסיסי. כדי להחזיר את מחירי הדיור לשפיות חייבים לשבור את המונופול של הרשות".