בחודש אפריל נרכשו 9,000 דירות בישראל - ירידה של 17% בהשוואה לאפריל אשתקד. מדובר בשיעור ירידה שרק בחלקו מוסבר בעיתוי שונה של חול המועד פסח. בהשוואה לחודש מרץ האחרון זוהי ירידה של 28%. הנתונים הופיעו בדו"ח שפרסם היום (רביעי) אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר.

בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בחודש אפריל ב-8.1 אלף - ירידה של 15% בהשוואה לאפריל אשתקד וירידה של 28% בהשוואה לחודש הקודם. כך, לאחר שברבעון הראשון השנה נרשמה בלימה בקצב הגידול המהיר במספר העסקאות (בשוק החופשי ובכלל), נרשמת לראשונה מאז חודשי הקורונה הראשונים ירידה משמעותית במספר העסקאות.

בהשוואת רמת העסקאות בשוק החופשי בחודש אפריל האחרון למקבילים לו בעשרים השנים האחרונות, נמצא כי זוהי הרמה הרביעית בגובהה, זאת לאחר תקופה ארוכה בה הייתה רמת העסקאות בכל חודש הגבוהה ביותר או השנייה בגובהה, בהשוואה לחודשים המקבילים בעשרים השנים האחרונות.

בדו"ח אף נופיע ניתוח הפרופיל הממוצע של רוכשי הדירות, ובו נמצא כי %27 מרוכשים אלו מועסקים בענף ההייטק, שיעור הגבוה פי 2.5 משיעורם של המועסקים בענף זה במשק. השכר הממוצע למשק בית של מי שרכשו דירה להשקעה באזור המרכז בחודש אפריל עמד על 64 אלף ש"ח בחודש.