ליקוי ירח חלקי צפוי להתרחש מעל שמי ישראל בלילה שבין שלישי לרביעי. הליקוי יתחיל בשעה 21:43 ויגיע לשיאו בשעה 00:30, כשצלו של כדור הארץ יכסה מחצית מהירח. המועד בו מתרחש הליקוי, הוא גם המועד בו העולם מציין יובל להמראה של אפולו 11 לירח, ועליה ניל ארמסטרונג, באז אולדרין ומייקל קולינס.
כאמור ליקוי ירח הוא המצב שבו הירח נכנס כולו לחרוט הצל שמטיל כדור הארץ, כך שכדור הארץ מסתיר באופן חלקי או מלא את הירח מאור השמש. כמובן, מצב זה ייתכן רק כאשר הירח נמצא בשלבי מילוא, כלומר במחצית החודש העברי, כאשר הירח מצוי סמוך מאוד למישור המילקה – מישור הקפת כל כוכבי הלכת, לרבות הארץ, את השמש. במילים אחרות, ליקוי ירח מתרחש כאשר הארץ נעמד בדיוק בין השמש לירח.

 
מאחר שמישור הקפת הירח סביב כדור הארץ נטוי בכמה מעלות ממישור הקפת הארץ את השמש, איננו זוכים לליקוי ירח מדי חודש. הליקוי שיחול ביום שלישי לא יהיה ליקוי מלא, שכן הירח יימצא מספר מעלות דרומית למישור המילקה, כך שרק חלקו הצפוני יוצלל על ידי כדור הארץ.

בתחילת הליקוי, חלקו הצפוני, העליון, של הירח ייכנס לחרוט הצל החלקי שמטיל כדור הארץ, כלומר לאותו אזור שבו הארץ מסתיר רק חלק מקרני השמש. בשעה 23:02 ייכנס הירח לחרוט הצל המלא של הארץ. בשעה 00:31 יגיע הליקוי לשיאו, כאשר חציו העליון של הירח יהיה כולו בחרוט הצל המלא וחלקו התחתון בחרוט הצל החלקי. לאחר מכן הצל ילך ויתמעט בהדרגה, עד ליציאה גם מחרוט הצל החלקי בשעה 03:17.

הליקוי הקרוב יהיה האחרון שנזכה לו בעשור הנוכחי. הליקוי הבא שיירא בישראל יהיה ליקוי ירח חלקי שיחול ב-28 באוקטובר 2023, ואילו ליקוי הירח המלא הבא שייראה בישראל יהיה רק ב-7 בספטמבר 2025.