מהפכה בענף החקלאות: שולחן תמר, בראשות היו"ר אמנון גרינברג, והמדען הראשי במשרד החקלאות, עובדים על פיתוח זרועות רובוטיות, שיחליפו ידיים עובדות אנושיות, זרות בעיקר, בחלק מפעילות גידול הפרי. השימוש ברובוטים נועד להפחית באופן משמעותי את עלויות הייצור ולאפשר לתמר הישראלי לעמוד בתנאים התחרותיים של מחירי התמרים בעולם ללא פגיעה באיכות הפרי. הפיתוח הרובוטי מיועד להתמודד עם בעיית דילול התמרים, פעולה שהכרחית על מנת לקבל פרי גדול ואיכותי. אולם כיום הפעולה מבוצעת ידנית ודורשת בתקופת הדילול הקצרה, גיוס עובדים ושימוש בכלי גובה יקרים.

במדינות מפותחות החקלאות מסובסדת, ושכר הידיים העובדות נמוך, אולם ישראל אינה מסבסדת את עלויות הגידולים החקלאים. כתוצאה מכך מגדלי התמרים, כמו כל החקלאים, נאלצים להתמודד עם עלויות גבוהות של כוח אדם אשר גבוהות משמעותית מהמתחרות שלנו בעולם דוגמת, ירדן, ארה"ב, מקסיקו, נמיביה, פרו ומדינות נוספות. כל זאת, נוסף לעלייה מתמשכת במחירי המים ותצרוכת מים גבוהה, שדורשים גידולי התמרים הממוקמים באזורים מדבריים. בעניין זה חשוב לציין, שענף התמרים מנצל באופן מקסימלי את השימוש במים שוליים ובמי קולחין ממוחזרים.

אמנון גרינברג, יו"ר שולחן תמר במועצת הצמחים: "לאחר עשור של השקעות בפיתוח כלים לגדיד בגובה, החלטנו למקד את המאמצים בהפחתת עלויות ובהגברת יכולת התחרות של הענף הישראלי בחו"ל. יש בישראל אוסף של גורמים, שמכביד על עלויות ייצור התמר והענף נמצא בנקודה קריטית בה צריך לחשוב באופן יצירתי על דרכים שיאפשרו לנו להתמודד עם התחרות בעולם. העשור הזה מבחינתנו הוא להיות או לחדול. פיתוח הרובוט לביצוע פעולת הדילול תחילה, במקום ידיים עובדות נותן מענה לעלויות הגבוהות של החזקת עובדים זרים והמגבלות הרגולטוריות של כמות עובדים אפשרית להעסקה".

אב טיפוס של הרובוט צפוי לפעול כבר בשנה הקרובה (2020) והוא יסמן שינוי מהותי בענף החקלאות בישראל. מלבד פעולת הדילול, צפויה הזרוע הרובוטית,לאחר פיתוח מתאים. לבצע פעולות נוספות, שכיום מבוצעות בידיים כגון הסרת קוצים,קשירת אשכולות, עטיפת אשכולות ברשתות פלסטיק ואף ניסור ענפים. הצפי הוא שהרובוטיקה תחדור ליותר ויותר תחומים בענף ולא מן הנמנע אם כך, שהדור הבא של החקלאים יוכשרו למעשה כמהנדסי רובוטיקה.

ענף התמרים מגלגל כמיליארד ₪ בשנה, מהם כחצי מיליארד ייצוא, כאשר המג'הול הוא הזן המוביל. בכל שנה הענף מייצר כ- 50 אלף טון תמרים מתוכן כ- 43 טון מג'הול ועוד כ- 25 (השנה 26) אלף טון פרי לייצוא. הענף מייצר לכ-50 מדינות, כאשר עיקר הייצוא הוא למדינות אירופה ובהן הולנד, צרפת, אנגליה, גרמניה, ספרד ואיטליה. השנה מזג האוויר היטיב עם המג'הול ואיכות הפרי טובה יותר ביחס לשנה הקודמת.