ישראל סולומון ויעקב סולומון, תושבי קריית מלאכי, סטודנטים מהמחלקה להנדסת מכונות ב־SCE - המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון - קמפוס אשדוד, פיתחו במסגרת פרויקט הגמר שלהם מקל נחייה חדשני לעיוורים, המתריע למשתמשים בו מפני מכשולים.

באמצעות מצלמה חכמה וחיישני מרחק נעשה מיפוי של הסביבה, זיהוי אובייקטים וחישוב מרחקים על ידי פונקציה מתמטית המזהה מכשולים בזווית שונות ומפעילה זמזם וחיישן רטט להתראה מפני היתקלות באובייקט.

בפרויקט, בהובלתם ובהדרכתם של חברי סגל המכללה ד"ר שייקה בילו ואביחי שורין, פיתחו שני הסטודנטים אבטיפוס של המקל, מצויד בלחצן מצוקה למקרה חירום. לחיצה עליו משמיעה צפצוף חזק שנקלט היטב בסביבה ומאפשר לעוברי אורח להבחין בעיוור ולמהר לסייע לו. במקרה של נפילה אף שולח המקל הודעה בנייד לקרוב משפחה של העיוור, המוגדר מראש.

"המערכת נוחה לשימוש, קלת משקל ויציבה, והיא נוסכת תחושת ביטחון בלקויי ראייה. המערכת נועדה לחזק את העצמאות של לקויי הראייה ולהקנות להם ביטחון בהשתלבות בחברה", מסבירים ישראל ויעקב. המערכת מבוססת על סוללות נטענות לשימוש נוח וארוך זמן. נוסף לכך המקל כולל גלגל בולם זעזועים להליכה קלה ופשוטה עם מקדם חיכוך גבוה היוצר אחיזה בקרקע בזמן הליכה.

"המוצרים הקיימים כיום בשוק לא עונים על מרב הקשיים של אנשים לקויי ראייה, הם יקרים מאוד ואינם ממומנים בידי המדינה. הפתרונות הקיימים מתבססים רק על טכנולוגיה אחת, לעומת זאת, המקל שלנו מאחד כמה טכנולוגיות לכדי מוצר אחד, אמין, יעיל וזול משמעותית משאר המוצרים, כך שזו לא תהיה נחלתם של אנשים אמידים", אומרים הסטודנטים, ומסבירים: "מה שעמד לנגד עינינו היה להקנות ביטחון ולחזק את העצמאות של לקויי הראייה ולאפשר להם להשתלב בחברה כשווים בין שווים".

ד"ר גיא בן חמו, ראש המחלקה להנדסת מכונות ב־SCE קמפוס אשדוד, מוסיף: "זהו מוצר חיוני בעל חשיבות חברתית עצומה. ההכשרה המולטי־דיסציפלינרית שאנו מקנים לסטודנטים שלנו במחלקה להנדסת מכונות, ובכלל במכללה, נותנת להם יתרון משמעותי בתכנון ופיתוח מוצרים חדשניים לתועלת הציבור".