75% מהשקעות רשות החדשנות ממוקדות בענפי ההיי-טק וזאת, למרות שלענף מקורות מימון משמעותיים במגזר העסקי, כך קובע קובע מבקר המדינה המתריע על השקעות נמוכות מידי במחקר ופיתוח בנושאי האנרגיה. בדוח הביקורת שפורסם היום (שני) נטען, כי פיזור השקעות הרשות מעבר לענפי ההיי-טק גם אל ענפים מסורתיים יותר, כדוגמת מגזר האנרגיה, עשוי להגדיל את התשואה הפוטנציאלית עד ל-1.1 מיליארד שקל בשנה.

מבקר המדינה מתריע, כי היעדר חדשנות במגזר האנרגייה ובמשק החשמל בפרט פוגע ביכולתה של חברת החשמל לגייס מהנדסים ולשמרם בחברה, והדבר עשוי לפגוע בעתיד בפעולות החיוניות לכלכלה.

בביקורת על מיסוי רווחים לא מחולקים, קובע המבקר כי בעשורים האחרונים התפתחה בישראל תופעה של עשרות אלפי יחידים המקימים חברה בבעלותם המלאה ובמקום לקבל את הכנסתם כשכירים, כנותני שירותים, או בעלי שליטה בחברה – הם מקבלים את הכנסתם דרך החברה.

מחברי הדוח טוענים שבכך הם יכולים להשתמש בכספים ישירות באמצעות החברה המנותקת מבעליה והם עשויים להפחית את עלויות המס החלות על שכר או על דיבידנד.