בניגוד לדאגה הגוברת מצד הורים וחוקרים שונים, מתברר שכמעט אין קשר בין משך השימוש של בני נוער בטכנולוגיות דיגיטליות, כמו סמארטפונים, לבין בעיות בריאות הנפש.

כך עולה מממצאי מחקר מעמיק שנערך באוניברסיטת אוקספורד באנגליה. למעלה מ־430 אלף מתבגרים מבריטניה ומארה"ב השתתפו במחקר, שנערך במשך 30 שנה. החוקרים, שפרסמו את מחקרם בשבוע שעבר בכתב העת SAGE, בדקו כיצד צפייה בטלוויזיה, שימוש במדיה החברתית ושימוש במכשירים דיגיטליים משפיעים על אינדיקטורים הקשורים בבריאות הנפש, כמו דיכאון ובעיות רגשיות.

החוקרים מצאו עדויות מועטות לקשר בין שימוש במדיה חברתית ודיכאון בקרב המשתתפים, והיקף השינויים בבעיות רגשיות שנצפו לאורך זמן היה קטן. אולם המחקר העריך רק את זמן השימוש בטכנולוגיה, ולא בדק את אופן השימוש של המשתמשים בה. הוא גם נשען במידה רבה על דיווח עצמי של המשתתפים, אשר עלול להיות לא מדויק.

עורכי המחקר גם מדגישים כי "יכול להיות שזה עדיין מוקדם להסיק מסקנות נחרצות לגבי הקשר ההולך וגדל בין הרשתות החברתיות לבריאות הנפש של המתבגרים", על בסיס תצפיות אלה. הם מציינים כי יש גם צורך לשקיפות רבה יותר בענף הטכנולוגיה לגבי הנתונים שנמצאים בו. ככל שיצטברו נתונים רבים יותר על השימוש של מתבגרים בטכנולוגיות מתפתחות, אומרים החוקרים, הידע על כך ועל ההשפעות מבחינת בריאות הנפש יהיה מדויק יותר.