לקראת אירוח תחרות האירוויזיון בחודש מאי 2019, תקיים עיריית תל אביב, בשיתוף הארגון הסביבתי הבינלאומי היוקרתי C40, סדנת מומחים בנושא צמצום ההשלכות הסביבתיות באירועים עירוניים מרובי משתתפים. ההמלצות צפויות להיות מיושמות באירועי האירוויזיון במאי 2019.

בשנים האחרונות, מתבהר ההכרח לאמץ סטנדרטים סביבתיים ולייצר אירועים ירוקים יותר, בדומה לאירועי האירוויזיון בווינה ובשטוקהולם. הערים המארחות את התחרות שואפות לשלב את הבשורה הסביבתית באופן שישפיע על כלל המבקרים בעיר ויפחית את טביעת הרגל הפחמנית של האירוע.

בסדנה יידונו האתגרים ויגבשו דרכי פעולה והמלצות לצמצום ההשלכות הסביבתיות באתרי האירוויזיון.