ספרים ללא הפסקה: 8,462 ספרים יצאו לאור ו-1,535 כותרים תורגמו בישראל בשנת 2017, כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (שלישי) נתונים מיוחדים לקראת שבוע הספר.בלמ"ס ציינו כי בישראל היו באותה שנה 1,596 מוציאים לאור וההוצאה על ספרים עמדה על 17.40 שקל לחודש בממוצע למשק בית. מהנתונים עולה עוד כי בשנים 2017-2010 חל גידול של 60.8% במספר הכותרים שיצאו לאור בישראל.הנושאים השכיחים של כותרים שיצאו לאור היו: ספרות דתית ומחשבת ישראל (32.6%), ספרות (17.1%), פרסומים לילדים ולנוער (14.6) ומדינת ישראל ועם ישראל (10.3%).ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות היוו כ-3% בלבד מהנתח של הספרים שיצאו לאור, אומנות ופולקלור – 4%, ומדריכי פנאי - בישול טיולים ובריאות (4%).


עוד עולה מהנתונים, כי חמשת המו"לים הגדולים בישראל הוציאו בשנת 2017 למעלה מ-100 כותרים, שתפסו נתח של 13.3% מכלל הכותרים שיצאו לאור באותה שנה.מפילוח ההוצאה על ספרים עולה, כי משקי הבית בחמישון העליון הוציאו על ספרים בממוצע יותר מפי 2 מאשר בעשירון התחתון (29.5 שקל ו-13.80 שקל בהתאמה).