לרגל יום הקולנוע הישראלי פרסמה הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) נתונים המצביעים על ירידה בצריכת סרטים בבתי הקולנוע בישראל. בשנת 2018 היו בישראל 53 בתי קולנוע (שלושה בתי קולנוע פחות מאשר ב־2017).

גם מספר הכרטיסים שנמכרו ירד. במהלך 2018 נמכרו כ־17.1 מיליון כרטיסים, לעומת כ־18.7 מיליוני כרטיסים שנמכרו בשנה הקודמת. בלמ"ס ציינו כי הנתונים אינם כוללים את הכרטיסים שנמכרו בפסטיבלי קולנוע. לא רק מספר בתי הקולנוע ירד, גם מספר המושבים הצטמצם מ־61,266 בשנת 2017 ל־59,933 אשתקד. 
 
לאורך השנים השתנה אופיים של בתי הקולנוע. בעבר בית קולנוע כלל מסך אחד בלבד, וכיום ברוב בתי הקולנוע יש שני מסכים ויותר. בירת הסרטים העולמית - הוליווד - התבלטה אשתקד בעשייתה גם בישראל. מכלל הסרטים שאושרו לצפייה בארץ - 166 יוצרו בארה"ב, 56 סרטים יוצרו בישראל וארבעה יוצרו בקופרודוקציות (שיתופי פעולה) עם ישראל. אשתקד לא נפסל שום סרט לצפייה.
 

בחינת הסרטים המיוצרים לאורך השנים בישראל מעלה כי בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר הסרטים המיוצרים בארץ – מ־22 סרטים ב־2006 ל־56 סרטים אשתקד. כמו בשנת 2017, גם אשתקד המספר הגדול ביותר של בתי קולנוע (15), מסכים (17), מושבים (18,057) וכרטיסים שנמכרו (6.69 מיליון) מרוכז במחוז המרכז.