נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, קבע הבוקר (שני), כי התיאטרון הלאומי הבימה לא יפורק, וכי ימונו לו נאמנים זמניים עד להבראת המוסד. כזכור, הדיון נערך לאחר בקשה של חברת פאוור דיאלינג, לפרק את הבימה בעקבות חוב של 2.8 מיליון שקלים. השופט אורנשטיין כתב בהחלטתו כי דרישת התיאטרון לקבל את כספי התמיכה המגיעים לו לא יבייעו לכסות את החובות, שכן מדובר בסכום של 10 מיליון שקלים, ואילו החובות עומדים על סכום של בין 45 מיליון ל-75 מיליון שקלים. "אמנם החברה טענה בדיון שיש הסכמה של המדינה למחיקת חובות העבר, אך הטענה אינה מתיישבת עם המסמכים ועם עמדת המדינה. מכל מקום, אין לעת הזאת אישור של המדינה למחיקת חוב העבר", כתב השופט.

עוד אמר השופט כי כל התנאים מאפשרים לו להורות על פירוק התיאטרון ולמנות מפרק זמני. לדבריו, הנושים קיבלו למצוא חלופה אחרת לפירוק, אולם הבהירו כי אין להם אמון במנכ"לית ובהנהלה הנוכחית. "שותף אני לעמדה האמורה שהגם שהתקיימו התנאים להורות על פירוק זמני של החברה, אזי מתן צו כאמור יהיה הרה גורל להבימה ולכן יש למצוא פתרונות אחרים בטרם 'המסך יורד'".
 


"הגם שהגעתי לידי מסקנה שלפנינו חברה חדלת פירעון, לא ראיתי מקום להורות עתה על פירוק זמני של החברה מהטעמים שמניתי לעיל ובהם רצון הנושים להימנע במידת האפשר מצו פירוק, החשיבות שבהמשך פעילות תיאטרון לאומי שחוגג 100 שנה להווסדו, הימנעות מפיטורי מאות עובדים וכן  היתכנות להבראת החברה ככל שיינקטו הצעדים המתאימים כמפורט בהחלטה", כתב אורנשטיין. "לכן החלטתי לבחור בפיתרון אחר, של ייזום הסדר נושים כללי לחברה שיאפשר את הבראתה וייתן מענה למלוא התחייבויותיה ולכלל נושיה לרבות חובות העבר. מצופה שכל הגורמים המעורבים, ובהם הנושים, המדינה והעובדים יגלו פתיחות והבנה, באוזן קשובה ובנפש חפצה לסייע בהעלאת התיאטרון על דרך המלך".

השופט כתב עוד כי אינו סבור שלהנהלה הנוחכית של התיאטרון אין יכולת ליזום ולממש הסדר הבראה. "משכך ימונו נאמנים מטעם בית המשפט אשר יקבלו את המושכות של ניהול הבימה, יפקחו על התנהלותה ויגבשו הסדר נושים שפניו הבראה". בעקבות מינוי הנאמנים, הורה בית המשפט להשעות עד החלטה אחרת את סמכויות מנכ"לית התיאטרון, אודליה פרידמן, והדירקטורים.

תגובת הבימה: "התיאטרון מכבד ומברך על החלטת בית המשפט ולו מן הטעם הפשוט שמינוי הנאמנים יאפשר סוף סוף את העברת הכספים להם מחוייבת המדינה כדי שאפשר יהיה לשלם את שכר העובדים והשחקנים, ולהמשיך לקיים את לוח ההצגות להנאת הקהל הרחב".